NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Sv. Josefa

By Publikováno 19. 3. 2021 Mons. Antonín Basler

„Josefe, synu Davidův, neboj se…“ (Mt 1,20).

Těmito slovy povzbuzoval Bůh už Abraháma, Izáka, Jakuba, Gedeona, Davida, Šalomouna, Izaiáše, Jeremiáše, Pannu Marii… A co je podstatné, prostřednictvím svého vtělení takto Bůh povzbuzuje každého z nás osobně. „Neboj se, Já jsem s tebou.“