NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Mše svatá za oběti pandemie, za nemocné a za zdravotníky

By Publikováno 12. 3. 2021 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – katedrála Mapa

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala k modlitbám za oběti pandemie covid-19. Každá země Evropy bude v jeden den postní doby slavit mši svatou; na Českou republiku připadl 17. březen 2021. V Olomouci bude mši svatou celebrovat biskup Josef Nuzík, delegát České biskupské konference pro pastoraci ve zdravotnictví.

CCEE vyzvala k modlitbám za oběti pandemie a uspořádala modlitební a eucharistický řetězec za více než 770.000 osob, které v Evropě zemřely na nemoc covid-19. Tato iniciativa probíhá po celou postní dobu.

Kardinál Bagnasco ve svém dopisu k zahájení této iniciativy říká: „Společně jsme uchopili příležitost, nebo spíše povinnost, pamatovat ve mši svaté na velký počet obětí pandemie. Každá biskupská konference Evropy se zavázala, že uspořádá alespoň jednu mši svatou: bude to pomyslný řetězec modliteb a mší svatých, oběť za mnoho lidí. V těchto modlitbách chceme pamatovat na rodiny, které zasáhla bolest a na všechny, kdo jsou aktuálně zasaženi nemocí, a nemají jistotu o vlastním životě.“

Do iniciativy, která chce nabídnout znamení společenství a naděje pro celý kontinent, se zapojí všechny evropské biskupské konference: „My, evropští biskupové“ – dodává předseda CCEE – „jsme nablízku společenství našich věřících, kněží a jsme vděčni především všem, kdo se neustále věnují nejpotřebnějším lidem. Podporujeme jejich úsilí slovem i modlitbou, abychom společně mohli vyhlížet lepší budoucnost.“

Česká republika se připojí k modlitbám a slavení eucharistie 17. března 2021. Mši svatou za oběti pandemie covid-19, nemocné, zdravotníky bude v kostele sv. Vojtěcha v pražských Dejvicích ve středu 17. března ve 12.00 hodin celebrovat pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer, kázat bude generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl. Z důvodu vládních epidemiologických nařízení nebude mše přístupná veřejnosti, proto ji bude živě přenášet TV Noe na televizních obrazovkách, ale také v živém vysílání na webových stránkách www.tvnoe.cz.

K výzvě CCEE se připojují i další diecéze.

V Olomouci bude za oběti pandemie slavit mši svatou pomocný biskup Josef Nuzík, delegát České biskupské konference pro pastoraci ve zdravotnictví. Bohoslužba v katedrále sv. Václava začíná v 18.00 a lze ji sledovat také on-line, na YouTube kanálu katedrály.

V Brně bude mši svatou za oběti covidu, za nemocné, zdravotníky a další, kteří při epidemii slouží druhým, od 17.30 v katedrále sv. Petra a Pavla sloužit pomocný biskup Pavel Konzbul.

Biskup Tomáš Holub bude v Plzni sloužit mši svatou od 9.00 v kostele sv. Jana Nepomuckého v Plzni-Borech za oběti pandemie. Přímý přenos lze sledovat na YouTube kanálu farnosti

Zdroj: www.cirkev.cz