NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Věřím, že i navzdory mé minulosti se vše dá brzy do pořádku a budeme žít jako rodina

By Publikováno 10. 3. 2021 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

První manželství se mi rozpadlo, s novým mužem se teď snažíme vše napravit a vést k víře i dcery, popisuje Martina svůj příběh pro rubriku Zkušenosti s Bohem.

Po ukončení studia na vysoké škole jsem začala pracovat v malé firmě jako referentka odbytu a za rok poté jsem se vdala. Bohužel, toto manželství nenaplňovalo plnohodnotný svazek a po necelých dvou letech jsme se rozvedli. Později jsem potkala svého současného manžela, který pochází ze silně věřící rodiny, z rodiny, kde si jeden váží druhého a pravidelná návštěva nedělní bohoslužby je samozřejmostí.

Jednoho dne se mě manžel zeptal, zda bych nechtěla začít chodit na přípravu ke svátosti biřmování, kterou on a jeho sourozenci přijali již dávno. A když mi místní pan farář nabídl pomoc s nachystáním podkladů pro zneplatnění předešlého manželství, neváhala jsem ani vteřinu a začala jsem navštěvovat přípravu. Nyní je proces zneplatnění ve fázi výslechu svědků a doufám, že se brzy vše stihne tak, abych mohla přistoupit ke svátosti biřmování. Nyní totiž nemůžu já a ani můj manžel přistupovat např. ke svátosti smíření, což je pro každého člověka, který se chce obrátit k Bohu a vyzpovídat se ze svých hříchů, dvojnásobné utrpení. Ale věřím, že i navzdory mé minulosti se vše dá do pořádku a budeme moci s manželem přistoupit i ke svátosti manželství.

Před nedávnem jsme pokřtili naši druhou dceru, starší už je rovněž pokřtěna. Očištění od prvotního hříchu a přijetí tak malých dětí do společenství církve je pro každou rodinu velkým zážitkem a zároveň i velkým závazkem. I my bychom jako rodina chtěli jít našim dětem příkladem, vést je k lásce k Bohu, k vědomému rozlišování dobra a zla, k úctě jednoho člověka k druhému a k pomoci potřebným. V budoucnu, až budou děti starší, bychom se chtěli více zapojit do života farnosti.

Martina