NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrilometodějská křesťanská akademie si zvolila nové vedení

By Publikováno 1. 3. 2021 Aktuality

Vzhledem ke skutečnosti, že dne 24. února 2021 uplynulo 4leté funkční období orgánů Cyrilometodějské křesťanské akademie (CMKA) a zároveň kvůli protiepidemickým opatřením nebylo možné konat valné shromáždění, rozhodlo prezidium akademie o konání valného shromáždění mimo jeho zasedání („rozhodování per rollam“) a při něm také velkou většinou zvolilo své vedení.

Možnosti vyjádřit se k návrhu využilo 100 členů CMKA, z celkem 86 platných hlasů byly jen dva proti. Valné shromáždění tedy přijalo rozhodnutí „per rollam“ a zvolilo do funkcí orgánů akademie s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí 25. února 2021 tyto členy CMKA:

 • P. ThDr. ICLIc. Jiřího Koníčka – do funkce prezidenta,
 • ThDr. PhDr. Radka Mezuláníka – do funkce viceprezidenta,
 • P. ThLic. Jana Larische, Th.D. – do funkce člena prezidia,
 • P. ThLic. M.J. Norberta Hnátka – do funkce člena prezidia,
 • P. PhDr. Petra Prinze – do funkce člena prezidia,
 • P. ThLic. Ing. Jiřího Janalíka – do funkce člena revizní komise,
 • P. Mgr. Ing. Jindřicha Peřinu – do funkce člena revizní komise,
 • Mgr. Ing. Jana Doláka – do funkce člena revizní komise,
 • P. prof. Ladislava Tichého, Th.D. – do funkce člena smírčího sboru,
 • Mgr. Jana Pročka – do funkce člena smírčího sboru
 • JUDr. Tomáše Tyla Ph.D. – do funkce člena smírčího sboru,

Mimořádná forma valného shromáždění umožnila širokému okruhu členské základny bezpečně se účastnit voleb, a to v nebývalém počtu v celé historii (obvyklá účast činí 30–40 členů). Volební výsledek podpory kandidátů završil podporu reforem uskutečněných vedením v uplynulém volebním období a schválených většinou hlasů na předchozích valných shromážděních: nové sídlo v Olomouci, nové organizační struktury kluby křesťanské akademie a akademické kolegium i nový název, programové prohlášení a zásady nového směřování.

Nově zvolený prezident P. Jiří Koníček chce v novém funkčním období navázat na předchozí reformní období směřující k obnově a stabilitě CMKA a společně s novým vedením a spolupráci s členy volených orgánů pokračovat v naplňování programového prohlášení a zásad směřování CMKA, ve vzdělávání laiků v křesťanském učení a v podmínkách pandemie se zaměřit na aplikaci elektronických forem akademické činnosti. Děkuje také všem členům, kteří svým hlasováním zvolili nové vedení a členy volených orgánů a vyjádřili podporu členům volených orgánů CMKA, kteří se ujali výkonu funkcí v této mimořádné situaci a obtížných podmínkách, aby naplňovali své poslání v činnosti a rozvoji Cyrilometodějské křesťanské akademie.

Celé znění zprávy je ke stažení zde.

Zdroj: CMKA