NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Popeleční středa

By Publikováno 17. 2. 2021 Mons. Antonín Basler

„… a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí“ (Mt 6,4).

Almužna, modlitba, půst – vztah k bližním, vztah k Bohu, vztah k sobě samému – tři pilíře života křesťana. Postní doba je příležitost k tomu, aby loďka našeho života znovu zaujala přímý směr k cíli, od něhož se v bouřích života mohla odchýlit. Žijeme před Boží tváří.