NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Setkání u studny na téma slavnost a slavení

By Publikováno 15. 2. 2021 Aktuality, Lektoři

„Slavnost a slavení v lidské společnosti“ je téma rozhovoru s o. Milanem Palkovičem, farářem z Velkých Losin (zde).

Celoživotní láskou o. Milana je vinařství a víno. A protože právě tento obor vystudoval, ještě než si ho Pán povolal ke kněžské službě, byl pověřen dohledem nad kvalitou mešního vína ve společnosti Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž. Další jeho mnohaletou službou je provázení poutnických skupin po Svaté zemi. Proto je o. Milan bohatou studnicí zkušeností právě na téma slavnost a slavení.

Setkání u studny se kvůli pandemické situaci, která trvá už rok, uskutečnilo jen jednou, a to před Vánocemi a formou audiozáznamu. Rozhovor je sice směřován k Vánocům, přesto však téma pokrývá celý církevní rok s jeho slavnostmi, odkud a kam směřují. Proto tento rozhovor nabízíme i v tuto dobu, kdy je před námi čtyřicet dnů postních.

Tyto dny jsou přípravou na vrchol slavení církevního roku – Velikonoce – kdy každý rok, znovu a znovu, se snažíme opravdověji prožít bolest ukřižování Pána Ježíše Krista, který byl umučen za naše hříchy a po té posilnit naši víru a radost ze skutečnosti, že Pán vstal z mrtvých: „Když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý; ale on vložil na mne svou pravici a řekl: „Neboj se. Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu“ (Zj 1,17-18). „Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě“ (Kol 3,3-4).

Martina Pavlíková