NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Děkovná pouť farnosti Staré Město na Velehrad

By Publikováno 15. 2. 2021 Fotogalerie

Farnost Staré Město získala 14. února 2002, na výročí úmrtí sv. Cyrila, povolení ke stavbě kostela Svatého Ducha. Na poděkování se proto každoročně k tomuto datu koná děkovná pěší pouť po růžencové cestě do baziliky na Velehradě. Foto: František Ingr / Člověk a Víra

Vzhledem k počasí byla letos poněkud náročnější. Proto méně zdatní a starší využili dopravní prostředky. Mši svatou celebroval P. Miroslav Suchomel za živé a zemřelé dobrodince kostela a za všechny poutníky, kteří tento chrám navštíví. Zároveň při ní oslavil 89. narozeniny P. Josef Hladiš, SJ, bývalý velehradský farář, který při mši svaté koncelebroval.

Celá galerie