NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Křesťanskou on-line konferenci 7 vrchů navštívilo přes 650 lidí

By Publikováno 11. 2. 2021 Aktuality, Přednášky

V sobotu 6. února 2021 proběhla v on-line prostoru křesťanská konference zaměřená na sedm vrchů (oblastí) vlivu ve společnosti. Kvůli pandemickým opatřením se konference nemohla zrealizovat klasickým způsobem za osobní účasti hostů i návštěvníků, i tak se těšila neskutečně velkému zájmu.

Na konferenci se přihlásilo přes 650 lidí a živý přenos se vyšplhal na více než 4000 zobrazení. Vysoký zájem vzbudila účast zajímavých věřících osobností veřejného života, mezi kterými byli: ministr financí Slovenské republiky Eduard Heger, holandský misionář a učitel Ad de Bruin, ekonom, politik a whisteblower Libor Michálek, podnikatel Aleš Vala, zakladatel Školy pro život Jan Kuklínek, prezident spolku České studny David Loula, zpěvák a skladatel Pavel Helan, zakladatel fotografického projektu Člověk a víra Roman Albrecht, vedoucí manželských večerů manželé Güttnerovi, zakladatel Trinity bank Radomír Lapčík, provinciál Františkánů Jakub Sadílek, a mnoho dalších.

Konferenci organizačně pořádal tým z nadačního fondu CREDO ve spolupráci s mnohými dalšími přáteli z jiných křesťanských organizací. Cílem konference bylo seznámit účastníky s vizí a konceptem 7 vrchů a povzbudit křesťany k formování společnosti skrze dary a hodnoty, které přijali. Konkrétně se jedná o tyto vrchy: rodina, politika, církev, podnikání, vzdělávání, umění a média.

Po ranních chválách s pražským společenstvím GIF promluvil první přednášející, holandský misionář Ad de Bruin. Představil koncept 7 vrchů a ukázal, jaký je Boží plán pro následovníky Krista v tomto světě. Nemají za úkol jen vyhlížet Boží království po smrti v nebi, ale přinášet ho na zem a žít zde v realitě nebe na zemi. Zdůraznil, že je nutné, abychom si byli vědomi toho, že nejde jen o křesťanské hodnoty, ale především o osobní vztah s Ježíšem – Králem. Království bez krále neexistuje. Pokud tedy křesťané chtějí přinášet Boží království a jeho kulturu do společnosti, nelze jen zastávat křesťanské hodnoty, ale vykreslovat svým životem krásu Boha tak, aby to přitáhlo lidi přijmout svého Krále.

Prezident spolku České studny David Loula, který se zabývá národní duchovní obnovou skrze návrat k dědictví našich otců, navázal přednáškou 7 vrchů očima Komenského. Komenský celý svůj život nesl velkou vizi obnovy lidských věcí. Tuto vizi zpracoval ve svém díle Obecná porada o nápravě věcí lidských. Z ní Loula vycházel a ukázal nadčasovost Komenského odkazu pro dnešek.

Následovaly silné a motivující svědectví úspěšných osobností veřejného života. Podnikatel Aleš Vala ukázal na to, že v podnikání nejde jen o byznys, ale o postoje srdce a pro dobrý byznys je třeba mít uzdravené a osvobozené srdce. Byznys je služba lidem, ne honba za penězi a úspěchem. Hodnota člověka je daná postavením člověka před Bohem a nikoli výkonem a úspěchem.

Slovenský ministr financí Eduard Heger popsal svoji cestu do politiky, otevřel své srdce a mluvil o svých obavách a zápasech, které překonával tím, že v modlitbě všechny jednání a rozhodnutí odevzdával Bohu. Na začátku této cesty si nedokázal představit, že by vůbec působil v politice, ale nakonec toto poslání od Boha přijal a 4 roky působil jako poslanec v opozici. Po volbách v roce 2020 se politická strana OĽaNO dostala do vlády a Eduard dostal důvěru působit jako ministr financí.

Jan Kuklínek popsal zázraky v oblasti síťování křesťanských učitelů a lektorů. Před několika lety založil síť křesťanských učitelů, která má v současnosti přes 500 registrovaných učitelů a lektorů. Pod Křesťanskou akademií mladých založil Školu pro život, která slouží učitelům formou Daniel víkendů, konferencí, vzdělávacích a motivačních programů.

Libor Michálek popsal, jak fungovala korupce v našem státě a stal se významným whisteblowerem, který v roce 2010 zapískal a upozornil na korupci ve vládě. Když působil jako ředitel státního fondu životního prostředí, byl mu nabízen úplatek. Odmítl ho a podal žalobu. Později si uvědomil, že nelze proti korupci bojovat jen na rovině jednotlivých úřadů, ale je potřeba, aby se změnily zákony tak, že v nich nebudou mezery, které někteří lidé využívají. Byl zvolen do Senátu ČR a po ukončení volebního období založil politické uskupení VIZE pro Česko.

V podvečer celodenní akce bylo všech 650 registrovaných účastníků rozděleno do 7 skupin podle jednotlivých vrchů a na Zoom platformě probíhala panelová diskuse na téma, jak přinášet Boží království a jeho principy úcty, spravedlnosti, čistoty, pravdivosti a statečnosti do daných oblastí. Smyslem těchto skupin bylo také propojit ty, kteří se profesně pohybují v daném resortu a mají k němu co říci, s těmi, kdo se za danou oblast modlí a zvažují, že by do této veřejné služby vstoupili.

Záznam z veřejné části konference je možné najít na YouTube kanále 7vrchů a více informací na www.7vrchu.cz. Další konference na toto téma se připravuje na podzim 2021 či jaro 2022.

Michaela Straková, Credo