NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Matky se ve Šternberku modlily za své děti

By Publikováno 8. 2. 2021 11 února, 2021 Fotogalerie

Každoroční Hromniční pouť matek se letos kvůli pandemické situaci uskutečnila jen v omezené podobě: zúčastnit se mohly jen předem přihlášené ženy ze Šternberka, ostatním byl nabídnut přímý přenos mše svatá na obrazovkách TV Noe. Mši svatou v sobotu 6. února 2021 celebroval ve farním kostele Zvěstování Panny Marie ve Šternberku biskup Josef Nuzík.

„Když v roce 1741 – tedy před rovnými 280 lety – přinesly matky, tehdy z původního německého obyvatelstva, do kostela tuto svíci, prosily, aby svítila při každé mši svaté. My nyní prosíme, aby Ježíš byl světlem vám, matky, i vám, otcové: buď, Pane, každým dnem světlem k osvícení rodinám,“ shrnul biskup Nuzík v závěru své homilie, po níž matky přinesly k oltáři velikou svíci jako dar obětovaný za jejich děti.

Ve svém kázání také s odkazem na evangelní text o obětování Ježíše v chrámu upozornil, že Josef s Marií konali, co je obvyklé, a přitom se odehrálo cosi mimořádného. „Ani my nemáme ustupovat od obvyklého: modlitby a mše svaté, byť třeba jen u obrazovky, od zpovědi nebo přijímání eucharistie, i když k nim nemůžeme přistoupit tak často. To vše je pomoc a opora našim rodinám pro mimořádný čas,“ dodal biskup Nuzík.

Fotogalerie (Pavel Langer / Člověk a Víra)