NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pozvánka k zapojení do Noci kostelů 2021

By Publikováno 5. 2. 2021 10 dubna, 2021 Aktuality

Všechny kostely a modlitebny na území České republiky z církví, které jsou členy nebo přidruženými členy Ekumenické rady církví ČR, zveme k připojení do Noci kostelů 2021, která se bude konat 28. května 2021. Stejně jako v předchozích letech se opět stane příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku…

Mottem vizuálního stylu pro rok 2021 je biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce je to Žalm 104,20: „Přivádíš tmu, NOC se snese, celý les se hemží zvěří.“

K přihlášení kostela do Noci kostelů 28. 05. 2021 je třeba:

1. respektovat CÍLE a TEZE (viz www.nockostelu.cz/informace/cile)
2. a vytvořit a realizovat VLASTNÍ PROGRAM.
3. Duchovní správce vyplní a odešle elektronickou přihlášku do Noci kostelů.

Poté budou editorovi uvedenému v přihlášce zaslány přihlašovací údaje pro vkládání programu Noci kostelů 2021 a aktualizaci informací o kostele.

Loňská Noc kostelů v České republice proběhla za mimořádné situace, v atmosféře nejistoty a hygienických omezení. Pořadatelé zaznamenali přes 205 tisíc návštěvnických vstupů ve více než 1 100 kostelech.

Pro letošní rok jsou vzhledem k aktuální situaci epidemie koronaviru připraveny tři scénáře. První počítá s tím, že se situace vrátí k normálnímu režimu a program Noci kostelů proběhne tak, jak jsme byli v minulých letech zvyklí. Tento scénář je však zřejmě nejméně pravděpodobný. Podle druhého scénáře proběhne Noc kostelů za omezených podmínek, při dodržení doporučených opatření (roušky, rozestupy, dezinfekce). Důraz bude kladen především na programy ve venkovních prostorách. Třetí scénář by nastal při vyhlášení lockdownu, kdy se program Noci kostelů přesune do internetového prostředí. Přestože žádný videozáznam nemůže nahradit vzájemná setkání a jedinečnou atmosféru Noci kostelů, lze i v této situaci naplnit jeden z hlavních cílů – představit poselství křesťanství široké veřejnosti.

Z historie Noci kostelů

Noc kostelů nabídla široké veřejnosti v České republice poprvé v roce 2009 možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání.

Inspirace v Rakousku

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí vstoupit. Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben.

V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a poprvé se konala na několika místech v České republice. V roce 2010 se již otevřely kostely a modlitebny v celé zemi , v roce 2011 poprvé také na Slovensku a od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná v Estonsku. V roce 2016 proběhla první Noc kostelů ve Švýcarsku.

První Noc kostelů

Napjaté očekávání pořadatelů, kteří dlouho dopředu pečlivě připravovali programy, se již během večera proměnilo v radost z velkého množství návštěvníků, kteří využili pozvání do našich kostelů a zajímali se o hudbu, umění, historii, ale také o to jak žijeme naši víru. Návštěvníci velmi oceňovali možnost navštívit místa, která jsou veřejnosti běžně nepřístupná a v reakcích mnozí oceňovali dostupnost kněží a řeholníků, kteří byli po celou dobu plně k dispozici a ochotně odpovídali na dotazy návštěvníků.

Od nadcházejícího roku se koordinace ujali zástupci z ostatních regionů a do Noci kostelů se zapojily kostely a modlitebny z celé České republiky.

V České republice se do Noci kostelů každoročně zapojuje na 1 400 kostelů a modliteben, které kromě otevřených dveří nabízejí více než 6 000 doprovodných programů. Zájem bývá pravidelně velký a každoročně se pohybuje kolem 450 000 návštěvnických vstupů.

Petra Dolíhalová, národní koordinátorka Noci kostelů, zdroj: www.cirkev.cz

Noví zájemci z olomoucké arcidiecéze mohou kontaktovat diecézního koordinátora: David Mikša, tel. 587 405 403, e-mail miksa.david@ado.cz.