NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Církevní učiliště v Kroměříži otevírá maturitní nástavby

By Publikováno 4. 2. 2021 Aktuality, Školy

Po třech letech své existence přichází Střední odborná škola sv. Jana Boska, kterou v Kroměříži zřizuje Arcibiskupství olomoucké, také s nabídkou nástavbových oborů. Dvouleté studium zakončené maturitní zkouškou otevře od školního roku 2021/2022 v oborech „Zahradnictví“ a „Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství“.

„Do oboru může být přijato 30 uchazečů v denní i kombinované formě studia. Přihlášku je třeba podat do pondělí 1. března 2021 na běžném formuláři,“ upozorňuje ředitel školy Petr Šiška a dodává, že letos není součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška. „Uchazeči budou přijímáni na základě výsledků předchozího studia a školní přijímací zkoušky. Ta se uskuteční ve středu 14. dubna a ve čtvrtek 15. dubna formou pohovoru, ve kterém budou sledovány především zájem o studovaný obor, motivace ke studiu a kladný vztah ke křesťanským hodnotám.“

Škola vedle toho nabízí zájemcům tříleté učební obory s výučním listem: „Lesní mechanizátor“, „Opravář lesnických strojů“, „Zemědělec – farmář“ a „Zahradník“. Výběr nabídnutých oborů vychází z aktivit, kterým se po majetkovém narovnání církev věnuje při vlastním hospodaření: podniká v lesnictví a zemědělství a pečuje také o Podzámeckou zahradu v Kroměříži. Důležitou součástí je proto i odborný výcvik, který se v maximální možné míře odehrává v reálných podmínkách firem a zemědělských a lesnických provozů, zejména těch vlastněných arcibiskupstvím.

Učiliště zároveň chce mladým lidem umožnit všestranný osobnostní a profesní rozvoj v křesťanském duchu, reprezentovaném tradicí katolické církve. Staví proto na hodnotách, jako je víra, odbornost a celkový růst žáků, na rodinných prvcích vzájemné důvěry a otevřenosti, pozorného a lidského přístupu k žákům i zdravé náročnosti, na spoluzodpovědnosti a profesionálním růstu pedagogů i na spolupráci s rodiči a absolventy. Součástí školy, která využívá volné prostory v budově stávající SOŠ hotelové a služeb v ulici Na Lindovce, je také internát a středisko volného času. Péči o studenty zde arcibiskupství svěřilo do rukou řádu Salesiánů Dona Boska. Více se o ní lze dozvědět na webu www.sosbosko.cz.

Arcibiskupství olomoucké je zřizovatelem šesti mateřských škol (v Olomouci, Zlíně, Přerově, Prostějově, Litovli a Kojetíně), šesti škol základních (ve Zlíně, Prostějově, Kroměříži, Valašském Meziříčí, Uherském Brodě a Veselí nad Moravou) a tří gymnázií – kromě Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ještě v Prostějově a na Velehradě. V Olomouci dále arcibiskupství provozuje vyšší odbornou školu sociální Caritas a v Kroměříži zmíněnou střední odbornou školu. Dalšími zřizovateli církevních škol na území olomoucké arcidiecéze jsou Římská unie řádu sv. Voršily, která vede základní školu v Olomouci, Řád bratří a sester Německého domu Panny Marie v Jeruzalémě, který v Olomouci provozuje gymnázium, a Česká kongregace sester dominikánek, která vede střední školu pedagogickou a sociální v Bojkovicích.