NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Účast na vánočních a online bohoslužbách v době COVIDu

By Publikováno 2. 2. 2021 Aktuality

Na Hromice se definitivně loučíme s obdobím Vánoc. Ty letošní byly netradiční i pro ca 40 % Čechů, kteří mají ve zvyku se zúčastnit Vánočních bohoslužeb (nejčastěji půlnočních mší svatých na Štědrý den). V době pandemie byly sice kostely přes Vánoce otevřené, zaplněné na mši svatou však směly být pouze z 10 %. Řada duchovních proto nabízela zájemcům spíš možnost krátké individuální modlitby v kostele nebo online přenos mše svaté. Jak se s tímto ochuzením Vánoc Češi vyrovnali a jaké jsou trendy ve sledování online bohoslužeb, sledovala v krátkém povánočním online průzkumu agentura STEM.

O návštěvu Vánoční bohoslužby stojí v Čechách i nevěřící. Svědčí o tom i skutečnost, že možnost návštěvy otevřených kostelů využilo i přes pandemii i letos 9 % procent Čechů. Spousta především proto, že návštěva kostela na Vánoce pro ně tvoří nedílnou součást Vánoc. Celkově sice přišla letos o Vánocích do kostela fyzicky pouze čtvrtina z každoročních návštěvníků kostela (což nejsou ani všichni ti, pro které návštěva kostela o Vánocích tvoří nedílnou součást Vánoc), nicméně řada využila možnosti sledovat Vánoční mše online (10 % respondentů).

Přenosy bohoslužeb o Vánocích sledovalo celkově víc lidí, než bylo těch, kteří se vydali přímo do kostela. V přímém přenosu v televizi nebo online sledovali bohoslužby přes Vánoce ve větší míře zejména starší lidé (18 % osob ve věku nad 60 let), a to jak pravidelní návštěvníci bohoslužeb, tak i ti, kteří běžně na bohoslužby nechodí nebo dokonce bohoslužby navštěvují spíš zřídka.

„Jsme rádi, že lidé využili možnosti být v okamžiku oslav narození Ježíše přítomni alespoň prostřednictvím přenosu a ceníme si ohleduplnosti lidí, kteří se vzdali možnosti jít do kostela v obavách o své blízké. Jsme ale rádi i za to, že se řada lidí nebála, a tam, kde to bylo možné, do kostela přišla. Doufáme, že se věřící i nevěřící budou moci brzy opět potkávat v kostelích, živé společenství je nenahraditelné,“ říká P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Lidé využili možnost návštěvy kostela i možnost sledování online přenosů v podobné míře

O něco častěji si letos o Vánocích návštěvu kostela odřekli lidé, kteří uvádí, že určitě věří v Boha a pravidelní návštěvníci bohoslužeb. Více než třetina jich sledovala přenosy bohoslužeb online a cca pětina se do kostela vypravila osobně. U spíše věřících byl poměr těch, kteří do kostela vyrazili, a těch, kteří sledovali TV přenos, vyrovnaný (13 % vyrazilo a 14 % sledovalo přenos bohoslužby z domova). Ze spíše nevěřících šlo do kostela necelých 8 % a stejné procento z nich sledovalo přenosy bohoslužeb. U nevěřících byl poměr obrácený a převážil počet těch, kteří se o tradiční Vánoční návštěvu kostela nechtěli nechat ochudit, nad těmi, kteří vzali za vděk online přenosem.

Můžeme tedy říct, že věřící se svého zvyku částečně vzdali a nahradili ho sledováním přenosu bohoslužby. Lidé bez vyhraněného vztahu k víře a zejména nevěřící, pro které je vánoční návštěva kostela spíš tradicí, se jí nevzdali ani v době omezení.

Online bohoslužby pro rizikové skupiny i dlouhodobě

Přenos bohoslužeb v televizi nebo online sleduje v případě, že není možné do kostela dojít osobně, většina pravidelných návštěvníků bohoslužeb. Je tedy zřejmé, že v době krize jsou pro řadu věřících významnou možností, jak se účastnit života církve, aniž by fyzickým setkáváním ohrozili sebe nebo své blízké. Nicméně v průzkumu vidíme, že zatímco dlouhodobě navštěvuje bohoslužby v ČR pravidelně ca 5 % obyvatel, přenosy bohoslužeb sleduje téměř 6 % obyvatel. Je tedy možné, že přenosy sledují nejen věřící, kteří pravidelně chodí na bohoslužby.

Nejvyšší zastoupení diváků bohoslužeb je ve věkové skupině nad 60 let (téměř 12 % seniorů). Pro rizikové skupiny obyvatel je rozmach online bohoslužeb a zvýšení četností přenosu zjevným přínosem pro jejich duchovní život. Mezi staršími sledují přenosy z velké části i ti, kteří jinak bohoslužby pravidelně nenavštěvují. Další zajímavostí je, že také u osob, které v Boha spíše nevěří, je sledování bohoslužeb sice vzácné, ale přesto častější než fyzická návštěva kostela. I proto je podpora online bohoslužeb v katolické církvi jistě zajímavou oblastí rozvoje pastoračních aktivit.

Farář Radek Tichý z pražské farnosti ve Stodůlkách patří k průkopníkům streamování bohoslužeb. Začal už na jaře 2020, kdy byly kostely poprvé uzavřeny. „Teď máme v neděli dopoledne online přenos mše a pak mohou věřící individuálně navštívit kostely k modlitbě nebo přijetí eucharistie. Už jsme dostatečně vycvičení v tom, že musíme den ze dne pružně reagovat na změny PSA.“

Kateřina Pulkrábková a Daniel Chytil, Odbor analýz církevních dat ČBK, zdroj: www.cirkev.cz