NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Setkání řeholníků letos probíhá on-line, zamýšlejí se při něm nad vznikem společenství

By Publikováno 1. 2. 2021 Aktuality

O svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února se každoročně setkávají řeholníci se svým diecézním biskupem. Je to den, kdy si církev připomíná Ježíšovo zasvěcení v chrámě a děkuje za dar povolání k Bohu zasvěcenému životu.

V olomoucké arcidiecézi se tohoto setkání účastní pravidelně více než stovka řeholníků, řeholnic a zasvěcených osob. Vzhledem k pandemickým opatřením, která taková shromáždění v současné době neumožňují, napsal otec arcibiskup Jan Graubner všem řeholníkům diecéze svůj osobní pozdrav.

Vyjadřuje v něm poděkování za „jejich odevzdání se Bohu“, za modlitbu během jeho nedávné vážné nemoci a povzbuzuje je svou zkušeností: „Ve chvíli, kdy se zdálo, že mě Pán už odvolává, mi došlo, že naší jedinou nadějí je Boží milosrdenství, když se mu cele odevzdáme, i jak veliký význam má v našem životě zasvěcení – odevzdání se. Úžasně osvobozuje od sebe i od všech starostí, protože Bůh se umí nejlépe postarat o to, co mu patří.“ Řeholníky vyzval, aby tento svátek prožili ve svých komunitách.

K osobnímu pozdravu připojil otec arcibiskup přednášku P. Pavla Ambrose, SJ „Dynamika vzniku společenství zasvěceného života a nového způsobu zasvěceného života“, která měla při setkání zaznít. Díky vstřícnosti P. Ambrose se ke všem dostala v písemné podobě. Přibližuje v ní nedávný apoštolský list vydaný motu proprio Authenticum charismatis papeže Františka (1. listopadu 2020). Spolu s historickým kontextem přináší cenné podněty k zamyšlení nad podstatou zasvěceného života a k jeho prožívání v naší přítomnosti. Text přednášky najdete zde.

sr. Alena Jindrová, SSJ