NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Noční centrum, noclehárny, zdravotní služba. Služby střediska Samaritán běží naplno

By Publikováno 29. 1. 2021 Aktuality, Charita

Noční mrazy představují pro lidi na ulici velké riziko. V zimních měsících, kdy se kapacita nocleháren plní, otevřelo již 1. prosince nízkoprahové denní centrum střediska Samaritán tzv. „noční centrum“. Lidé bez přístřeší zde mohou přespat na vypůjčené karimatce a strávit tak mrazivou noc v teple. Službu centra využije během zimních měsíců průměrně okolo 20 lidí denně. Terénní pracovníci registrují vyšší poptávku po spacácích a dekách u lidí žijících na ulici či v provizorních přístřešcích. Do terénu vyráží s lékárničkou, v případě potřeby vyjíždí k nemocným do terénu i zdravotní služba.

Na hraně kapacit

V době koronaviru se středisko Samaritán pohybuje na hraně kapacity nocleháren pro muže, a to z důvodu obsazení několika lůžek lidmi se zhoršeným zdravotním stavem. „Tito klienti mají od praktického lékaře doporučený denní pobyt, tzv. „leženku“ na nezbytně dlouhou dobu. V posledních dvou dnech jsme tak museli odmítat klienty z důvodu plné kapacity noclehárny pro muže,“ upřesňuje František Buka, pracovník v sociálních službách s koordinační činností nocleháren. Noclehárnu pro ženy využívá momentálně kolem 8 žen, celková kapacita je 10 lůžek.

Teplo, bezpečí, ochrana života

Noční centrum střediska Samaritán poskytuje bezplatně lidem žijícím na ulici bezpečný prostor k přečkání noci bez újmy na zdraví. Jedná se především o lidi, kteří se z kapacitních důvodů nedostanou na noclehárnu, ale i osoby, které nemají ani minimální částku 20 korun na úhradu noclehu. Klienti mohou strávit noc v teplém prostředí, kde se mohou ohřát, uvařit si teplý čaj, kávu, přelít instantní polévku horkou vodou, případně ohřát jídlo v mikrovlnce. Jen z pondělí na úterý službu využilo službu nočního centra 30 lidí.

„Jsme rádi, že se nám i v této nelehké době podařilo centrum otevřít. Abychom zabezpečili alespoň základní rozestupy je maximální kapacita nočního centra 30 lidí s tím, že 24 z nich může přečkat noc v jídelně, zbylých 6 mohou strávit noc v prostorách čekárny u zadní kanceláře,“ vysvětluje Alexandr Vrabček, koordinátor azylových domů střediska Samaritán a dodává: „Momentálně je do provozu služby zapojených 35 lidí. Jedná se o kmenové pracovníky Charity Olomouc a externisty. Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům a dobrovolníkům, velké díky patří také městu a všem donorům, díky kterým je tuto službu možné poskytovat.“

Ze squatu do bezpečí

Pan Radek s psychiatrickou diagnózou přebýval několik měsíců v odstaveném vagonu. Terénní pracovníci jej oslovili s nabídkou možnosti docházet na nízkoprahové denní centrum. Nyní je pravidelným klientem, využívá noční centrum včetně služby sociálních pracovníků k doprovodům na úřady za účelem vystavení dokladů pro poskytnutí dávek hmotné nouze. Vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu nastoupí, díky pomoci sociálních pracovníků, do léčebny dlouhodobě nemocných.

Terénní pracovníci navštěvují klienty ve squatech, oslovují je na ulici, jsou k dispozici na kontaktních místech. S nástupem zimního období registrují snahu klientů přečkat toto období u známých, někteří klienti jsou z důvodu zhoršeného zdravotního stavu hospitalizování např. v léčebně dlouhodobě nemocných či psychiatrické léčebně. „Kdo se rozhodne zůstat v zimě „venku“, hledá různé cesty jak se zahřát, ohniště, kamínka, teplé deky, spacáky, stany, provizorní přístřešky, teplovodní potrubí. V terénu máme také jedno iglou, což je provizorní nouzový přístřešek, které využívá klient ve squatu na zahrádce,“ přibližuje koordinátor nízkoprahového denního centra a terénního programu Dominik Vágai.

Zdravotní služba v terénu

V prosinci rozdávali pracovníci lidem na ulici čisté roušky a také letáčky s informacemi jak se chránit před omrzlinami. „Klienti se dozvěděli, co podporuje vznik omrzlin, jak je lze rozeznat a jaká je první pomoc. Součástí letáčku byl kontakt na ordinaci pro lidi v nouzi s uvedením ordinační doby. Další informace se týkaly otevření nočního centra, kde mohou klienti bezplatně nocovat,“ pokračuje Dominik Vágai. Terénní pracovníci vyráží do terénu vybaveni lékárničkou, občas ošetřují drobné odřeniny, poskytují náplasti, obvazy. Výjezdů se dle možností a potřeb účastní i zdravotní sestra, která monitoruje zdravotní stav klientů a v případě, že se nemohou dostavit do ordinace pro lidi v nouzi, provádí ošetření a převazy ran přímo v terénu.

Eva Štefková, Charita Olomouc