NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Katecheté připravili celoroční cyklus materiálů o ekologické konverzi v duchu papeže Františka

By Publikováno 28. 1. 2021 5 února, 2021 Aktuality, Ekologie, Katecheze

U příležitosti roku věnovaného encyklice papeže Františka Laudato si’ a tématům, které tato encyklika přináší, vypracovalo arcidiecézní katechetické centrum celoroční materiál, který zájemce uvádí do konverze, k níž papež vybízí. Jedná se o 12dílný soubor impulzů, vždy jedno téma na jeden měsíc.

Každé téma je zpracováno ve 4 oddílech:

  • Na začátku každého dne je vždy MEDITACE, která vede ke ztišení, uvědomování si Boží přítomnosti tady a teď, ale také v celém světě, přemýšlení o sobě, lidech a světě před jeho milujícím pohledem, rozhovoru s ním o všech mých nadějích i obavách a načerpání sil do dalšího žití.
  • Druhým krokem jsou VZTAHY a péče o ně.
  • Následuje základní INFORMACE ohledně vybraného ekologického tématu, která je doplněna o odkazy pro ty, kteří by chtěli téma hlouběji prostudovat.
  • Na ni pak navazuje AKCE. Materiál zde nabízí konkrétní kroky pro uchopení daného tématu. Tyto kroky jsou pouze inspirací, záleží pak na každém, jak na základě nabytých informací a svým možností toto téma uchopí a začlení do svého života.

Nejedná se o detailně vypracovanou příručku, ale spíše o otevření vybraných témat a navržení několika málo námětů, jak je zařadit do svého života. Účelem této aktivity je začít uvažovat o svém životě v souvislosti se životy mnoha dalších lidí, kteří žijí nebo teprve budou žít v našem společném domově. Co se týče ekologických informací a aktivit, je směřovaný spíše na začátečníky v této oblasti. Části „meditace“ a „vztahy“ se mohou stát malou duchovní obnovou pro každého.

Materiál je zpracovaný tak, aby se dal použít i pro další roky a dalo se s ním začít pracovat v kterémkoliv měsíci. Graficky je každé téma zpracováno jako plakát, karta A5, karty A6, stojánek a pozadí na plochu počítače. Materiály si lze postupně stahovat na webu katechetického centra: www.katechetiolomouc.cz.

Zdroj: KatechetiOlomouc.cz