NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Společnost sester Ježíšových si při generální kapitule zvolila nové vedení

By Publikováno 25. 1. 2021 Aktuality

V centru Společnosti sester Ježíšových (SSJ) v Olomouci probíhala od 15. do 23. ledna 2021 generální kapitula. Poprvé se tak při ní sestry sešly po úmrtí svého zakladatele P. Roberta Kunerta, SJ a první sestry Marty Kaniové († 2019).

V modlitbě a společné reflexi se zabývaly tím, co je třeba chránit, aby SSJ dále pokračovala v duchu charismatu zakladatele. V pátek 22. ledna pak přistoupily k volbě nové generální představené, které předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Na období šesti let jí byla zvolena sr. Alena Jindrová. Své služby se ujímá po sr. Marii Čeganové, která společnost vedla bezmála dvacet let a spolu s P. Kunertem utvářela podobu SSJ po jejím schválení jako institut zasvěceného života (2002).

„Nejdůležitější pro naplnění jakéhokoliv poslání je otevřít se Duchu Svatému, dát se mu plně k dispozici. To jsem ‚odkoukávala‘ v uplynulých letech spolupráce se sr. Marií Čeganovou. A tak chci spolu s vámi být vnímavá k Božímu hlasu a naplňovat, co rozpoznáme jako jeho vůli,“ říká na počátku své služby sr. Alena Jindrová.

Členky Společnosti sester Ježíšových žijí v duchu ignaciánské spirituality a zasvěcují se Bohu sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Nenápadným způsobem života ve světě a svou službou – v církvi, zdravotnictví, školství – chtějí zprostředkovávat druhým setkání s Bohem a jeho blízkostí. Mladým lidem se věnují v osobním doprovázení při rozlišování duchovního povolání.

Olga Zelená, SSJ