NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně on-line

By Publikováno 20. 1. 2021 Aktuality

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. – 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.

Plenárního zasedání se účastnil i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Charles D. Balvo, který biskupy v úvodu pozdravil a zmínil mimo jiné, že plánovaná návštěva ad limina ve Vatikánu, která se měla uskutečnit v březnu tohoto roku, byla z důvodu světové pandemie covid-19 odložena.

Jednání byli přítomni i předsedové konferencí vyšších představených řeholí, arciopat Prokop Siostrzonek, OSB a setra Krista Chládková, kteří informovali o situaci u ženských a mužských řádů v době, kdy je možnost setkávání omezená. Členové ČBK rovněž reagovali na celkovou situaci církve v době pandemie covid-19 a jak se vládní omezení dotýkají života církve a věřících.

Členové ČBK se věnovali ekonomickým záležitostem a schválili rozpočet ČBK, České katolické charity a Charity ČR. Schválili také prodloužení mandátu řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi a prezidentovi Charity ČR Mons. Pavlu Posádovi.

Biskupové vzali na vědomí zprávu Poradní skupiny ČBK, která vyhodnotila nabídky uchazečů o správu společných nemovitostních investic diecézí a rozhodli o nepřijetí žádné z těchto nabídek. Správa těchto společných investic tak bude i nadále pokračovat v rámci již zřízených struktur Fondu udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

Předsedové odborných komisí a rad ČBK informovali o činnosti v roce 2020. Biskup delegát pro duchovní službu v armádě, vězeňství a u policie představil nového hlavního kaplana Vězeňské duchovní služby Otto Brocha a zástupce hlavního kaplana Vězeňské duchovní služby Pavla Zvolánka, kteří krátce informovali o situaci v této oblasti. Vězeňská duchovní služba je sborem vězeňských kaplanů, které pověřila jejich církev a s působením vyslovila souhlas Rada pro duchovní službu ve věznicích a ústavech. Kaplani zastupují deset křesťanských církví a působí ve 30 věznicích a vazebních věznicích v České republice.

Příští plenární zasedání by se mělo uskutečnit od 17. do 18. května 2021 v Nepomuku.

Zdroj: www.cirkev.cz