NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

2. neděle v mezidobí

By Publikováno 17. 1. 2021 Mons. Antonín Basler

„Hle, Beránek Boží“ (Jan 1,36).

Při každé mši svaté slyšíme při pozvednuté hostii tato slova Jana Křtitele o Ježíši. Kéž si uvědomíme, že je to odkaz na beránka, který při Abrahámově oběti nahradil Izáka, aby nemusel zemřít – a který na kříži nahradil i nás, abychom mohli věčně žít.