NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Valašská mládež napsala vánoční dopisy nemocným a osamoceným lidem

By Publikováno 15. 1. 2021 Aktuality, Charita, Mládež

Mladí lidé z valašskoklobouckého společenství „Projekt ON“ připravili adventní aktivitu pro mládež svého děkanátu. Protože letos se kvůli epidemii nemohli vydat na návštěvu nemocných a opuštěných lidí, rozhodli se oslovit je aspoň dopisy.

Ve svém působení toužíme předávat zkušenost s živým Bohem a zvěstovat radostnou zvěst evangelia. Naše činnost se zaměřuje na mladé lidi ve věku 14–35 let.

V roce 2019 jsme ve spolupráci s Charitou navštěvovali nemocné a opuštěné lidi v jejich domovech. Bohužel letos to nebylo možné kvůli aktuální situaci, proto jsme se rozhodli potěšit tyto naše blízké alespoň formou dopisů. Tak vznikla aktivita s názvem „Dopis Ježíškovi, aneb cokoli jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili“. Cílem této aktivity bylo vyzvat mládež našeho děkanátu, aby se podělila o radost z očekávání příchodu našeho spasitele Ježíše Krista tím, že napíší dopis s pozdravem, povzbuzením nebo s vánočním přáním klientům Charity.

Mladí lidé měli k dispozici pouze křestní jméno a věk klienta. Do dopisu bylo možné vložit drobný dárek, obrázek nebo něco pro potěšení. Své dopisy pisatelé odevzdávali do vyznačených krabic umístěných v kostelích. Tyto krabice pak byly předány řediteli Charity Valašské Klobouky Tomáši Naňákovi. Celkem jeho prostřednictvím poslali klientům za dodržení všech hygienických pravidel 45 dopisů.

„Za naši Charitu patří společenství Projekt ON velké poděkování jménem klientů, ke kterým se napsané dopisy dostaly. Bylo to pro ně milé, nečekané a potěšující. My ostatní si často asi neuvědomujeme, jak zvláště v této době jsou osobní kontakty pro tyto lidi důležité a tato akce byla, i když jen jako náhrada osobního setkání, velmi povzbuzující. Máme i několik ohlasů, kdy by se naši klienti chtěli s pisateli zkontaktovat a tak v tom vidím i možnost k rozvinutí této spolupráce do budoucna,“ shrnul Tomáš Naňák.

Josef Polanský, Projekt ON