NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Lesníci dokončili druhou etapu obnovy stezky k Čertově kazatelně

By Publikováno 15. 1. 2021 Aktuality, Hospodaření

Oblíbená stezka k Čertově kazatelně, která vede Račím údolím nedaleko Javorníku v Rychlebských horách, se na konci loňského roku dočkala kompletní obnovy. Rekonstrukci zajistila společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc za finanční podpory Olomouckého kraje.

První etapa rekonstrukce proběhla na jaře roku 2020, přičemž ji pomohla zafinancovat dotace z programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství 2019 v částce třiceti tisíc korun.

„Turisté si zkracovali stezku přes příkré lesní svahy, které pak trpěly erozí a navíc lidem hrozilo uklouznutí na kameni či kořenu. Nechali jsme proto postavit pevné zábradlí, které poskytne turistům dostatečnou oporu a zároveň jim zabrání vstupovat mimo vyznačenou trasu do lesního porostu, kde by mohlo dojít k poškození vzácné flory,“ vysvětluje hajný Petr Valůšek z Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o.

Dokončení druhé etapy, které proběhlo na konci uplynulého roku, opět podpořila dotace Olomouckého kraje, tentokrát v hodnotě 35 tisíc korun.

„Stejně jako v průběhu první etapy jsme pro stavbu zábradlí využili místní dřevo i řemeslníky. Důležitou součást obnovy tvořilo zpevnění a vyrovnání terénu stezky, který byl místy propadlý a po krajích rozvolněný. Zároveň jsme museli opravit i část původního zábradlí z jarní etapy rekonstrukce, protože jej místy poškodily vývraty po podzimních vichřicích,“ doplňuje mluvčí společnosti Dagmar Málková.

Zdroj: ALSOL