NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Mše svatá za dar života a příklad svatosti ctihodného Ignáce Stuchlého na TV Noe

By Publikováno 13. 1. 2021 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana

Na základě papežova prohlášení Ignáce Stuchlého ctihodným určil generální představený salesiánů den úmrtí kněze, 17. ledna, výjimečným dnem ve všech zemích, kde salesiáni působí. U této významné příležitosti bude provinciál salesiánů v České republice Martin Hobza v neděli 17. ledna v 18 hodin sloužit mši svatou v přímém přenosu televize Noe.

Těsně před Vánoci prohlásil papež František služebníka Božího Ignáce Stuchlého, člena kongregace Salesiánů Dona Boska, ctihodným. Je to završení druhé etapy v procesu blahořečení tohoto prvního českého salesiána a zakladatele českého salesiánského díla.

Ignác Stuchlý (1869–1953) odjel do Turína v roce 1894. Po přípravném roce v aspirantátu a noviciátu složil věčné sliby. Jako salesián působil ve slovinské Gorici a v Lublani, v roce 1925 byl pověřen založením českého salesiánského díla, které v roce 1927 zakotvilo ve Fryštáku u Zlína. Pater Ignác Stuchlý se stal duchovním otcem prvních dvou generací českých salesiánů a významnou měrou přispěl k rozkvětu salesiánských povolání. V roce 1950 bylo českých salesiánů kolem 250 v 12 komunitách. Po smrti Ignáce Stuchlého přetrvávala mezi salesiány i laiky úcta k tomuto skromnému knězi-salesiánovi, který byl vyhlášeným zpovědníkem, moudrým rádcem a stále usměvavým salesiánem.

Již ke konci komunistické totality byly podniknuty první kroky k zahájení procesu blahořečení, jehož diecézní část začala v roce 1993 a byla ukončena v roce 2001. Spočívala ve vyslechnutí svědků a shromáždění archivních dokumentů. Poté začala římská fáze procesu spočívající ve vypracování Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis („Pojednání o životě, ctnostech a pověsti svatosti“), což se podařilo v roce 2018. Vše následně schválila nejprve komise historiků, teologů a kardinálů.

Z duchovního profilu nyní již ctihodného Ignáce Stuchlého lze vyzdvihnout jeho velkou pokoru, skromnost, obětavou lásku k Bohu i lidem a zvláště pak hlubokou víru v Boha v náročných situacích i neochvějnou naději, že dobrý Bůh ve své Prozřetelnosti zlo, utrpení i těžkosti promění v požehnání.

Letošní výročí úmrtí ctihodného Ignáce Stuchlého připadne na neděli 17. ledna. Televize Noe přinese divákům mši svatou z kaple Telepace v přímém přenosu v 18.00. Za dar života a příklad svatosti ctihodného Ignáce Stuchlého poděkuje salesiánský provinciál v České republice Martin Hobza.

Zdroj: www.cirkev.cz