NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Dostatek srážek i davy návštěvníků. Arcibiskupští lesníci bilancují uplynulý rok

By Publikováno 11. 1. 2021 Aktuality, Hospodaření

Více sazenic a méně těžby, takový byl uplynulý rok pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc. Díky příznivému počasí vytěžili lesníci o téměř devadesát tisíc metrů krychlových kůrovcového dříví méně, než plánovali, a zároveň vysadili o půl milionu sazenic více, než si na začátku roku vytyčili. To vše ve stínu koronavirových opatření, které jim plošně zkomplikovaly činnost. Neočekávaná situace navíc zbrzdila také výstavbu nového pilařského závodu ve Vápenné.

„Probíhající epidemie nám ukázala, že člověk je i nadále nedílnou součástí přírody. Lidé z měst začali mnohem víc navštěvovat les a čerpali z něj pozitivní energii. Investice do lesa je proto zároveň i investicí do celé společnosti,“ říká jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc (ALSOL) Petr Skočdopole a dodává, že uplynulý rok i přes všechna negativa dal lesníkům šanci se nadechnout při boji s kůrovcem, který se díky loňskému vlhkému a chladnému počasí vyrojil pouze dvakrát.

„Kůrovec z krajiny nezmizel, ale příznivé počasí nám dalo šanci nadechnout se.“

„Z původně naplánovaných devíti set tisíc metrů krychlových kůrovcové těžby jsme se nakonec dostali na osm set čtrnáct tisíc metrů krychlových. Výrazně nám k tomu pomohlo příznivé chladnější počasí s dostatkem srážek, které zpomalilo vývoj kůrovce a nasytilo vyprahlou půdu,“ vysvětluje Petr Skočdopole s tím, že očekává, že i v roce 2021 budou mít nahodilé těžby v našich lesích klesající tendenci.

Oproti tomu lesníci výrazně navýšili výsadbu. Z plánovaných 6,5 milionu nakonec vysadili bezmála 7 milionů sazenic.

„Intenzivní výsadbou i podporou přirozené obnovy se nám podařilo stáhnout celkovou velikost holin řádově o dvě stovky hektarů. Důkladné zalesňování je pro nás prioritou, protože jsme byli v důsledku kalamity během uplynulých čtyř let nuceni vytěžit takové množství, které odpovídá osmiletému přírůstu,“ popisuje výrobní ředitel ALSOL Arnošt Buček a pokračuje: „Nyní je potřeba, abychom na kalamitních holinách rychle založili nový les tak, abychom do budoucna vypěstovali silné a zdravé lesní porosty. Pro letošní rok máme naplánováno vysadit opět minimálně 6,5 milionu sazenic.“

„V letošním roce máme v plánu vysadit minimálně 6,5 milionu sazenic.“

Uplynulý rok 2020 byl pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc výjimečný také z důvodu zahájení výstavby pilařského závodu ve Vápenné.

„K vybudování vlastního pilařského závodu nás mimo jiné vedla myšlenka vytvoření přidané hodnoty k vytěženému dříví a snížení jeho uhlíkové stopy způsobené dálkovou přepravou. Pokud dříví zpracujeme a předáme zákazníkovi přímo v regionu, odkud pochází, zvyšujeme jeho hodnotu i jako ekologicky šetrné obnovitelné suroviny, která navíc ve výrobcích ze dřeva dlouhodobě váže CO²,“ vysvětluje jednatel Petr Skočdopole.

Plánované spuštění zkušebního provozu pily zpomalila epidemie covid-19. Přesto je cílem společnosti, aby první řez na pile provedli již v průběhu měsíce ledna.

„Původně plánovaný start zkušebního provozu jsme museli z podzimu přeložit na začátek letošního roku. Přesto je třeba říci, že nikdo ze zaměstnanců ani dodavatelů to v průběhu toho náročného roku nevzdal. To platí jak pro výstavbu pily, tak i pro hospodaření v lese,“ říká Petr Skočdopole.

„Podzimní spuštění pilařského závodu jsme byli nuceni přesunout do ledna.“

Výstavba pilařského závodu není jedinou novinkou, se kterou v uplynulém roce společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc přišla. Společnost se více zaměřila na prodej výrobků a služeb v regionu. Od jara si mohou zájemci koupit zvěřinu, palivové dříví nebo pronajmout loveckou chatu přímo na polesí. Mohou k tomu použít objednávkové formuláře na webových stránkách.

Následující vývoj koronavirové epidemie významně ovlivní část plánů společnosti na letošní rok, především co se týče akcí pro veřejnost a lesní pedagogiky.

„V letošním roce bychom opět rádi navázali na programy lesní pedagogiky pro širokou veřejnost. Pokud bude situace příznivá, mohou se zájemci těšit například na tradiční den s lesní pedagogikou přímo v ústředí společnosti v Olomouci na Svatém Kopečku. Zároveň bychom rádi zopakovali i veřejnou výsadbu na kalamitních holinách v Jeseníkách a Hostýnských vrších,“ komentuje specialistka pro marketing Dagmar Málková.

Naštěstí ne všechny aktivity vývoj epidemie ovlivní. „Jsme rádi, že i nadále pokračujeme ve spolupráci s Klubem českých turistů, který dlouhodobě podporujeme ve značení turistických cest. V letošním roce navíc dojde k obměně vybraných turistických přístřešků v Hostýnských vrších,“ doplňuje správní ředitel ALSOL Josef Kundrát.

Letošní rok očekávají lesníci stejně náročný, jako ty předešlé. Protože kůrovec z krajiny nezmizel a následky kalamitních těžeb zůstávají. Ústřední roli bude opět hrát počasí a množství srážek. Hospodaření v lesích je lepší způsob, jak posílit boj proti klimatické změně a jak podpořit biodiversitu, než navyšování bezzásahových území nebo bezbřehé ponechávání dříví samovolnému rozpadu v nestátních lesích,“ říká na závěr jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Petr Skočdopole

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o. spravují lesní majetky o rozloze více než 42 tisíc hektarů ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého a dalších spřízněných církevních institucí. Lesy ve správě Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. se rozkládají na území Olomouckého a Zlínského kraje a částečně také v Pardubickém a Jihomoravském kraji.

Zdroj: ALSOL.cz