NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Tři králové přáli veřejnosti a navštívili arcibiskupa Graubnera

By Publikováno 6. 1. 2021 Charita, Fotogalerie

Alespoň symbolicky vyšli o slavnosti Zjevení Páně koledovat tři králové z Arcidiecézní charity Olomouc (ACHO) a Charity Olomouc. Biskup Antonín Basler, prezident ACHO Mons. Bohumír Vitásek a olomoucký primátor Miroslav Žbánek se 6. ledna 2021 setkali v kostýmech tří králů v katedrále sv. Václava, aby se poklonili narozenému králi v jeslích. Po společné modlitbě popřáli před katedrálou na dálku všem lidem dobré vůle šťastný nový rok 2021 a setkali se také s arcibiskupem Janem Graubnerem.

Fotogalerie (Dominik Novák / Člověk a Víra)