NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Nová kniha představí život „Dělníka na vinici Páně“ a rodáka z Olomoucka P. Josefa Střídy

By Publikováno 18. 12. 2020 Aktuality

Nakladatelství Kauli Publishing vydalo v těchto dnech publikaci „Dělník na vinici Páně“ (Praha, 2020), věnovanou osobnosti konsistorního rady a čestného kanovníka P. Josefa Střídy (1909–1998). Její autoři, historikové Pavel Marek a Václav Marek seznamují čtenáře se životním příběhem a pastorační prací tohoto kněze působícího na střední Moravě.

Rodák z vesnice Vojnice nedaleko Olomouce po studiích v Kroměříži a na teologické fakultě v Olomouci byl v roce 1934 vysvěcen arcibiskupem Leopoldem Prečanem na kněze.

Jeho životní metou nebyla kariéra v církvi, netoužil po vyznamenáních, medailích, titulech a uznáních, ale chtěl svůj život zasvětit Bohu a služně lidem. Pro farníky na všech místech, jimiž prošel – Stará Bělá, Senice na Hané, Měrotín, Pavlovice u Přerova a naposledy čtyřicet dva roků působil v Prostějově-Vrahovicích, byl vzorem a inspirací.

Jednalo se o nesmírně skromného, obětavého, pracovitého a oblíbeného kněze, který se věnoval charitativní a sociální práci. V 50. letech stal obětí komunismu a v protiprávním inscenovaném politickém procesu s kněžími stojícími v čele přerovské kněžské nemocenské pokladny byl odsouzen do vězení.

Knížka v rozsahu 96 stran je doplněna obrazovou přílohou a svým zpracováním a obsahem je přístupná široké veřejnosti. Zájemci mohou knihu získat prostřednictvím e-shopu na internetové adrese: http://www.kauli-publishing.cz/delnik-na-vinici-pane/