NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na Arcibiskupském zámku bude odhalena pamětní deska historikovi a překladateli B. Paprockému

Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana Památky
Kroměříž – Arcibiskupský zámek Mapa

V pátek 11. prosince 2020 ve 13.30 bude na nádvoří Arcibiskupského zámku v Kroměříži odhalena pamětní deska připomínající pobyt vynikajícího historika, heraldika, genealoga a překladatele polské literatury do češtiny Bartoloměje Paprockého, působícího u dvora olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského.

Vznik pamětní desky financovalo Ministerstvo kultury, národního dědictví a sportu Polské republiky díky vydatné podpoře generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě ve spolupráci s Nadací Silva Rerum Polonarum. Účast na slavnostním odhalení, které organizuje polský generální konzulát v Ostravě, potvrdili olomoucký pomocný biskup Antonín Basler, prorektor Ostravské univerzity Aleš Zářický, krajská radní pro kulturu Zuzana Fišerová a starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle (1540 – 27. prosinec 1614 Lvov)

Paprocký přijel na Moravu v roce 1589, po bitvě u Byčiny (Byczyny), která zasadila ránu snahám Habsburků o polskou korunu. Paprocký, jako zastánce rakouského knížete Maxmiliána III., byl nucen uprchnout z Polska, kde se trůnu ujal Zikmund III. Vasa. V roce 1598 se ocitl v Kroměříži a v moravských zemích pobýval do roku 1610. Ve své adoptivní vlasti vytvořil základy české a moravské heraldiky, zkoumal genealogii místního rytířského stavu, psal politická díla a ostatní příležitostná díla. Je autorem knih „Zrcadla markrabství moravského“ (1593 Olomouc), „Nová kratochvíle […] Na tři díly rozdělená“ (1598, 1600) s překlady epigramů Jana Kochanovského nebo knihy „Diadochus“ s posloupností knížat, králů, biskupů a dalších postav českých dějin. V roce 1584 získal indigenát (inkolát), tj. český šlechtický titul.

Zdroj: generální konzulát Polské republiky v Ostravě