NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Na polesí Kroměříž založili novou lesní školku

By Publikováno 7. 12. 2020 Aktuality, Hospodaření

V Bílanech u Kroměříže, kde sídlí polesí Kroměříž společnosti Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s.r.o., vznikla na rozloze tří čtvrtin hektaru nová lesní školka. V průběhu listopadu v ní lesníci zaseli na dvě tuny žaludů, které pomohli nasbírat zájemci z širokého okolí. Lesní školka poslouží také pro nácvik pěstování a péče o sazenice žákům lesnických oborů ze Střední odborné školy sv. Jana Boska.

„Vlastní vypěstované sazenice dubů vysadíme na lesnických úsecích Zámeček a Záříčí nedaleko Kroměříže, odkud také pochází samotné žaludy,“ popisuje jednatel Arcibiskupských lesů a statků Olomouc Petr Skočdopole a dodává, že v minulosti se na místě současné lesní školky nacházela bažantnice, proto je půda obohacena o důležité látky, které mohou podpořit růst sazenic.

Se sběrem žaludů pro výsev do lesní školky pomohli také zájemci z řad široké veřejnosti, mezi kterými byli například i skauti z Holešova či děti a učitelky z mateřské školy v Bílanech.

„Celkem jsme vykoupili zhruba 3,3 tuny žaludů, z nichž jsme dvě tuny zaseli a zbývajících 1,3 tuny uskladnili pro setí na příští podzim,“ vysvětluje Hana Bučková z polesí Kroměříž s tím, že samotný výsev probíhal automatizovaně secím strojem. „K setí používáme traktor se speciální nástavbou. Ta radlicemi kypří půdu a vyrývá štěrbiny, do kterých seje žaludy a automaticky je zasypává. Díky tomu je setí mnohem rychlejší a efektivnější,“ uzavírá.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc spravují více než 42 tisíc hektarů lesní půdy. Obnova lesních porostů je pro lesníky prioritou, proto jen v letošním roce vysadili více než sedm milionů sazenic s převahou listnatých druhů.

Dagmar Málková, ALSOL