NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí. Tříkrálová koleda v lednu zazní on-line i v terénu

By Publikováno 3. 12. 2020 Aktuality, Charita

S plným nasazením a elánem se pracovníci a dobrovolníci Charity Olomouc pustili do příprav jedné z největších dobrovolnických sbírek v České republice, která se letos poprvé uskuteční za zvláštních podmínek. Z důvodu koronavirové pandemie připravuje Charita kromě tradiční tříkrálové koledy v rouškách i její virtuální podobu. Zdraví příznivců i koledníků je pro Charitu na prvním místě. Hlavním mottem Tříkrálové sbírky 2021 se v olomouckém děkanátu stalo poselství „Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí…“

Konec listopadu se až do poloviny prosince v Charitě nese ve znamení příprav na blížící se Tříkrálovou sbírku. Je třeba připravit a rozvést tříkrálové kasičky a další tradiční sbírkové propriety, jako jsou korunky, cukříky, kalendáříky, průkazky a dárky pro koledníky. V letošním roce však z důvodu druhé vlny pandemie probíhají přípravy odlišně. Charita nyní hledá i další způsoby a možnosti, aby sbírka v období koronavirové pandemie mohla proběhnout bezpečně. Pro letošní sbírku připravuje také online verzi tříkrálového koledování.

„Momentálně se nám rýsují dvě varianty koledy. Klasické koledování dům od domu, samozřejmě s dodržením aktuálních hygienických opatření. Myslíme na zdraví a bezpečí všech. Další variantou je online možnost darování, konkrétní podoba je v procesu příprav,“ sděluje Veronika Velčovská. Koleda by měla proběhnout v klasickém termínu 1. – 14. ledna 2021.

V Charitě Olomouc probíhá příprava sbírkového materiálu. „Nedokážeme zatím odhadnout přesné počty koledníků, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Prozatím jsme připravili 440 kasiček, včetně dalšího materiálu jako jsou cukříky, kalendáříky, informační letáky, igelitky, korunky, křídy,“ vypočítává Veronika Velčovská. To vše poputuje za příznivé epidemiologické situace do jednotlivých farností a obcí olomouckého děkanátu.

V loňském roce Charita díky dárcům Tříkrálové sbírky podpořila provoz Hospicové péče Caritas působící na Olomoucku a rozvoj Centra materiální pomoci pro lidi a rodiny ocitající se v nouzi. Další část výtěžku byla věnována na přímou pomoc jednotlivcům a rodinám ohrožených chudobou. „Pro nás je Tříkrálová sbírka nejen reálnou pomocí bližnímu, ale především poselstvím naděje a víry. Zvláště v dnešní nesnadné situaci vnímáme potřebu zvěstovat naději, která je zakotvená v Kristu, Spasiteli, který přišel na tento svět. Z toho důvodu je pro nás mottem letošní sbírky: Vzhlédni, jdi za hvězdou, jdi za nadějí,“ přibližuje Bára Cigánková, zástupkyně ředitele Charity Olomouc.

Eva Štefková, Charita Olomouc