NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Bude mi ctí předávat dary moudrosti a bázně Boží nejen v charitní a sociální práci

By Publikováno 2. 12. 2020 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Můj život se naplnil ve chvíli, kdy jsem přijala Krista: všední a fádní dny se změnily ve dny plné a užitečné, svěřuje se Alžběta v dalším příběhu z rubriky Zkušenosti s Bohem.

Bylo mi dopřáno, abych studovala charitní a sociální práci na teologické fakultě a s pomocí církve šířila poselství všeobjímající lásky. Ačkoli nejsem matka, mou rolí v tomto světě se stala péče o blaho bližních a v tomto krásném poslání se s důvěrou svěřuji do rukou církve.

Můj život se naplnil ve chvíli, kdy jsem přijala Krista. V průběhu mnoha plodných let, kdy jsem směla naplno prožívat a sdílet svou víru, se všední a fádní dny změnily ve dny plné a užitečné, kdy potřeba solidarity převážila nad osobními potřebami.

Společenství věřících se mi stává rodinou, kterou jsem postrádala, a duchovní vůdci a představitelé jsou mi průvodci na cestě a v mém zmatku a nejistotě. Matka mého snoubence mi řekla, že víra po staletí uchovávaná a předávaná věřícím z rukou církve pomáhá zachovat v našich životech tolik potřebný řád.

Bude mi ctí předávat dary moudrosti a bázně Boží nejen v charitní a sociální práci, ale také sdílet je s přáteli a lidmi, kteří stále nenacházejí ve svém životě odpovědi na zásadní otázky o povaze dobra a zla.

Alžběta