NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Sbírka sv. Mikuláše pomůže překonat krizi rodinám a jednotlivcům na Olomoucku

By Publikováno 30. 11. 2020 Aktuality, Charita

V důsledku krizových opatření dochází od konce srpna k prudkému a zcela odlišnému nárůstu rodin v krizi, než tomu bylo v době před pandemií. Na Charitu se často obracejí lidé, kteří až do této doby žili zcela běžným životem. Téměř ve všech případech se jedná o osoby pracující na hlavní pracovní poměr. Mnozí přišli o práci z důvodu nadbytečnosti, jinde došlo ke zrušení celé provozovny či zařízení. Do velmi obtížných situací se dostaly především matky samoživitelky, ale i celé rodiny. Charita Olomouc vyhlásila novou sbírku s názvem Sbírka sv. Mikuláše, která bude těmto lidem a rodinám v rámci přímé pomoci pomáhat dlouhodobě.

V srpnu se na Charitu obrátila s prosbou o pomoc maminka samoživitelka, zaměstnaná již pět let v provozovně rychlého občerstvení. Celý březen a duben byla kvůli opatřením proti šíření koronaviru bez práce, a když mohla opět nastoupit, ubylo jí směn. Nájemné za byt, kde žije, platila vždy včas. Nyní však začala dlužit a hrozilo jí vystěhování. „Díky jarní sbírce Darem proti následkům koronaviru jsme dokázali zabránit, aby maminka s dítětem neskončila na ulici. Tato sbírka byla již v létě ukončena, avšak s druhou vlnou pandemie počet potřebných nadále vzrůstá. Obáváme se, že období krize zdaleka nekončí a jarní i současná opatření se svými dalekosáhlými důsledky zasáhnou ještě větší část společnosti,“ sděluje Bára Cigánková, zástupkyně ředitele Charity Olomouc.

Včasná pomoc může zabránit dlouhodobé krizi

Na Charitu volají s prosbou o pomoc především lidé, kteří přišli o stálý příjem: byli propuštěni ze zaměstnání, mají zpožděné nebo pozastavené sociální dávky, opožděnou výplatu za dobu pracovní neschopnosti. Mnozí vlivem současné situace vyčerpali všechny finanční rezervy, které si našetřili. „Pomáhali jsme především s úhradou nájmů a nejdůležitějších výdajů za potraviny, léky, jízdné, s pořízením nejnutnějšího vybavení domácnosti, uhrazením obědů ve školách a školkách, dále pak s nečekaně vysokými výdaji, například na pohřeb či kauci za byt při stěhování,“ vypočítává Petra Pavlíčková, vedoucí Střediska pro rodiny a děti a dodává: „Problémem je, že se tito lidé snaží pomoci si vlastními silami až do posledního okamžiku. Vyhledat Charitu je pro ně ponižující. Přicházejí velmi pozdě, často i ve chvíli, kdy už jim byla podána výpověď nájmu z důvodu jeho neuhrazení. I tomu bychom chtěli do budoucna zabránit.“

Neztratit střechu nad hlavou

Nedostatečný nebo zcela nulový příjem klientů služby Krizové pomoci je zapříčiněn například nezaměstnaností, exekucemi, náhlou ztrátou výdělku, zpožděním nebo pozastavením sociálních dávek, zpožděním výplaty za dobu pracovní neschopnosti, zvýšenými výdaji na léky nebo dietu. „Při všech krizových situacích je samozřejmě nutné prioritně vždy zaplatit nájem, aby nedošlo ke ztrátě bydlení, a další poplatky související s bydlením. Ve většině případů přímá finanční pomoc zabraňuje, aby lidé v krizi přišli o zázemí,“ upozorňuje z praxe Miroslava Koutská, vedoucí Střediska psychosociální pomoci.

Pomocnou ruku podá Sbírka sv. Mikuláše

Aby mohla Charita poskytovat pomoc i nadále, rozhodla se zřídit dlouhodobou Sbírku svatého Mikuláše, určenou na přímou pomoc lidem v nouzi, zvláště matkám samoživitelkám a rodinám s dětmi. „Nechali jsme se inspirovat postavou jednoho z největších křesťanských světců. Mikuláš byl hrdinou všedního dne. Vnímal potřebné kolem sebe a jeho láska k lidem jej vedla ke konkrétním činům. Byl hrdinou, jakým se může stát každý z nás,“ přibližuje za Charitu Olomouc koordinátorka sbírky Kristýna Uchytilová.

Jak mohu přispět

Charita Olomouc se obrací s prosbou na veřejnost: Máte-li také vy dostatek, věnujte chudým alespoň jeden zlaťák. Staňte se na chvíli tím pravým Mikulášem! Svatý Mikuláš je zobrazován se třemi zlatými koulemi – třemi pytlíky zlaťáků. Přispět je možné on-line platbou na Darujme.cz nebo na účet 115-1405220217/0100, variabilní symbol 1702.

Příběh rodiny pana Radka z Olomouce

Pan Radek pracoval na dohodu o provedení práce ve firmě vyrábějící komponenty pro automobilový průmysl. V důsledku epidemie dostával mnohem méně hodin práce, některé týdny zůstával zcela bez práce. Vzhledem k tomu, že jeho manželka je v současné době na rodičovském příspěvku a doma mají tři děti, je na jeho příjmu závislá celá rodina. Širší rodina není schopna pomoci, protože rodiče jsou již ve starším věku a pobírají pouze důchod. Příjmy rodiny pana Radka jsou nízké, rodina má problémy s úhradou základních potřeb jako je jídlo, ošacení, školní potřeby dětí včetně úhrady nájemného. Další náklady týkající se zaplacení obědů ve škole, školce a poplatků za kroužky dětí jsou momentálně nad finančními možnostmi rodiny. „Rodině jsme udělali nákup potravin, čerstvých i trvanlivých na celý měsíc a poskytli základní drogerii. Poskytli jsme finanční příspěvek přímé pomoci k udržení stávajícího bydlení a podpořili děti ve volnočasových činnostech během letních prázdnin,“ přibližuje Petra Pavlíčková ze Střediska pro rodiny a děti Charity Olomouc.

Další příběh, tentokrát samoživitelky se třemi dětmi paní Mileny, si lze přečíst na tomto místě.

Eva Štefková, Charita Olomouc