NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Zkouška v podobě vážné nemoci mě nasměrovala na správnou cestu

By Publikováno 25. 11. 2020 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

Přijaté dary Ducha Svatého chci využít k dobru svému i všech svých bližních, shrnuje pro rubriku Zkušenosti s Bohem svou duchovní cestu Miroslava.

Mé setkání s Bohem začalo v dětství prostřednictvím křtu, poté přišlo období poslušnosti, hledání, vymezování se až po osobní krize, které vedly k odmítání víry a Boha coby strůjce mého „neštěstí“. Jak pošetilé… Proto přišla zkouška v podobě vážné nemoci a nasměrovala mě zpět na správnou cestu. V modlitbách proto nepřestávám děkovat za tuto příležitost setkat se s ním v jeho nekonečné lásce, za zachování daru života.

Poté jsem vykročila intenzivněji na své duchovní cestě. Absolvovala jsem s partnerem kurz Alfa a následně se rozhodla pokračovat v přípravě na přijetí svátosti biřmování. Z něj jsem si odnesla nové zkušenosti i podněty k samostudiu a inspiraci, k prožívání bohatšího duchovního života. S oblibou sleduji vysílání TV Noe a doháním své křesťanské vzdělávání samostudiem.

Velké mezery vidím také v prožívání společenství: pokud je to v mých silách a zdraví dovolí, účastníme se slavení mše svaté, poutí v našem kraji nebo křížových cest. Tyto slavnosti nejčastěji prožívám s bývalými kolegy z Charity nebo s rodinou, protože mezi mými přáteli až na výjimky věřící nejsou.

Přijaté dary Ducha Svatého chci s Boží pomocí využít tím správným způsobem: k dobru svému i všech svých bližních, abych mohla vrátit to, co jsem z Božích rukou dostala. Věřím, že dokážu lépe porozumět tomu, co mi říká Ježíš, a nechám se jím vést.

Miroslava