NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Od 23. listopadu na bohoslužby, svatby a pohřby až 20 osob

By Publikováno 21. 11. 2020 1 prosince, 2020 Aktuality

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 20. listopadu 2020 je povoleno, aby se s platností od pondělí 23. listopadu účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 20 osob.

Toto krizové opatření vlády, které začne platit 23. listopadu 2020 v 00.00 hod. a potrvá do 12. prosince 2020 23.59 hod., odpovídá opatřením podle rizikového skóre 4 protiepidemického systému PES.

Konkrétní informace týkající se svateb, pohřbů a návštěv hřbitova jsou v bodu II. 11.:

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 5.00 hod. do 22.59 hod. s výjimkou:

11. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,

Informace týkající se bohoslužeb nalezneme v bodu IV.

IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a

a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,

b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem nejvýše 20 účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce;

Pro dny 21. a 22. listopadu bylo prodlouženo mimořádné opatření ze 16.11. 2020 podle něhož platí pro účast na svatbě, pohřbu a bohoslužbě v počet ne vyšším než 15 osob.

Zdroj: www.cirkev.cz