NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Modlitby k Bohu a požehnání lidu k ochraně a odvrácení pandemie

By Publikováno 6. 11. 2020 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc Mapa

V návaznosti na tradici modliteb, které církev a věřící konávali v dobách nebezpečí, pohrom, válek a epidemií, se v Olomouci uskuteční akt individuální duchovní služby – pobožnost za Boží pomoc a ochranu Panny Marie. „Modlitby k Bohu a požehnání lidu k ochraně a odvrácení pandemie“ u sloupů na olomouckých náměstích se konají v neděli 8. listopadu 2020. Setkání organizuje Hnutí duchovní obnovy národa, duchovní doprovod zajišťuje P. Jiří Koníček.

Ten se bude od 16.30 modlit u mariánského sloupu a svěří zde město do ochrany Panny Marie. V 16.45 vychází procesí k sloupu Nejsvětější Trojice, kde proběhne žehnání městu a lidu, a v 17.00 pak u sloupu Nejsvětější Trojice následují modlitby za bezpečí a odvrácení pandemie.

„Modlitby na posvátných místech Olomouce se konají proto, že na těchto místech si naši předkové vyprosili mimořádnou a zázračnou pomoc Panny Marie v době morové epidemie a posilu k obnově zničeného města,“ říká P. Koníček.

Vzhledem k vládnímu nařízení k zamezení šíření koronaviru a omezení volného pohybu (v počtu 2 osob) a pokojného veřejného shromažďování (v počtu 100 osob) je možno se v tomto čase připojit modlitbami z příručky Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR. Duchovně je možno se připojit a akci podpořit modlitbami v soukromí.