NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Řehoř Mendel, učenec, který prošel i Olomoucí

By Publikováno 2. 11. 2020 Aktuality, Památky

Pamětní deska na budově Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého připomíná elitního vědce, známého jako otec genetiky a pokusník s hrachem na zahradě starobrněnského opatství.

Mendel studuje na někdejším Filozofickém ústavu v Olomouci, ve Vídni se vzdělává v botanice, zoologii, paleontologii a fyzice. Pro poznávání přírodních jevů uplatňuje matematické a statistické metody, přestože byly tehdy nepřijatelné pro šlechtění. Ale díky podpoře augustiniánského řádu, kam později vstoupil, ledy prolomí.

Na budově teologické fakulty se deskou připomíná také její tvůrce, olomoucký sochař Bohumil Teplý. Když jsem se mistra ptal, jestli se při tvorbě Mendelovy tváře nedíval do zrcadla, připustil, že lidé jsou si podobní. Dodávám jen, že občas i velmi.

David Mikša