NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Vztah k Bohu jsem začala budovat po rozvodu

By Publikováno 21. 10. 2020 Aktuality, Zkušenosti s Bohem

S bývalým manželem jsme si neuměli ustupovat a cestu ze zoufalství mi ukázala až kniha o Bohu, předkládá v rubrice Zkušenosti s Bohem svou životní pouť Markéta.

Vyrůstala jsem v nevěřící rodině, v níž se kladl důraz na vzdělání a rozvíjení schopností vedené pouze k lásce k bližnímu a pracovitosti. Pro můj vstup do manželství to bylo dost málo a přestože rodina, do níž jsem se přivdala, byla věřící a svatba byla v kostele, já jsem nadále zůstala touto pravdou nedotčena. Manželský slib daný před Bohem byl pro mě pouze formalitou.

Alespoň na naléhání tchyně jsme s bývalým manželem, který měl a dodnes má k Bohu dosti vlažný vztah, nechali obě dcery pokřtít. Rovněž navštěvovaly hodiny náboženství a přijaly první svaté přijímání. V manželství neustále panovaly sváry a hádky byly na denním pořádku, neboť jsme neuměli ustupovat a přizpůsobovat se jeden druhému, což velmi těžce nesly děti. Později došlo k citovému odloučení, které se neustále prohlubovalo a přerostlo v odpor.

V tomto zoufalém boji jsem hledala cesty, jak z něj ven, když jsem v jedné knize našla pojednání o Bohu, které mě konečně zaujalo. Najednou jsem se s tím pojmem střetávala stále častěji a potkávala lidi, jejichž vztah k Bohu byl opravdový. Situace získala náhlý spád, když jsem se rozhodla opustit manžela a přestěhovala se k rodičům. Do roka proběhl civilní rozvod. Manžel předtím podnikl několik pokusů o sblížení, ale řízením osudu nedopadl ani jeden úspěšně.

Po návratu k rodičům jsem začala budovat svůj vztah k Bohu a přes všechnu jejich počáteční nedůvěru se mi podařilo rovněž částečně pozměnit i jejich pohled na víru a dosud mě i s mými dcerami v této snaze podporují. Změnila jsem zaměstnání, které mi přestalo poskytovat radost a naplnění, a začala jsem pracovat v sociálních službách.

Svátosti mě neustále posilují na nelehké cestě běžného života a při řešení nelehkých životních situací jak v práci, tak v rodinném životě.

Markéta