NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Náš společný domov: projekt brněnských katechetů k oslavě roku věnovaného ekologii

By Publikováno 19. 10. 2020 Aktuality, Ekologie

Katechetické centrum brněnského biskupství zve k zapojení se do projektu „Náš společný domov“ k roku Laudato si’. Určen je všem zájemcům: rodinám, malým společenstvím i dospělým jednotlivcům.

V encyklice Laudato si’ (dále LS, květen 2015) nás papež František povzbuzuje k vděčnosti za stvoření a k péči o naši zem. V květnu 2020, tedy při 5. výročí vydání této encykliky, vyhlásil papež František rok Laudato si’. Diecézní katechetické centrum v Brně při této příležitosti připravilo projekt nazvaný „Náš společný domov“. Jeho snahou je přenést výzvy a principy LS do každodenního života.

Papežský dokument LS se obrací ke všem lidem, ne pouze ke křesťanům. Vyzývá všechny lidi ke změně smýšlení a k proměně srdce. Jen skutečná proměna může mít totiž dopad na proměnu celého světa, včetně zhoršujícího se životního prostředí. Dokument zdůrazňuje, že Země je společným domovem všech lidí, bez ohledu na jejich náboženství a názorové přesvědčení. Všichni za něj máme zodpovědnost. Ještě větší výzvou je dokument pro křesťany, protože kromě faktu, že jsme součástí stvoření, je k úctě k životu vybízí také evangelium a vztah ke Stvořiteli. Papež František vysloveně říká, že povolání střežit Boží dílo je podstatnou součástí ctnostného života, a tudíž není jen něčím volitelným. Pojďme si tedy znovu uvědomit, že svět je darem Boží lásky (srov LS 84). Rok Laudato si’ může být tedy rokem, kdy se zamyslíme nad tím, jak žijeme a co k životu opravdu potřebujeme. Třeba alespoň některé věci začneme dělat jinak a nově. Možná opět nastane doba, kdy se vydáme na společné poutě, zorganizujeme diskuse k tématu LS, při společné modlitbě nebo při mši svaté poděkujeme Bohu za dar života a vzpomeneme na všechny trpící bratry a sestry.

V průběhu projektu „Náš společný domov“, který probíhá od 24. října 2020 do 24. května 2021, na účastníky čekají různé úkoly, jejichž splnění si lze zaznamenávat do tzv. plánu projektu. V průběhu nám můžete zaslat přes speciální přihlašovací formulář 1 nebo 2 fotografie (v určitých termínech, formulář zde bude zveřejněn od prosince) a podělit se tak s ostatními o své zážitky a zkušenosti. Máte možnost zapojit se do slosování, získat drobné věcné odměny a mít svoji fotografii na výstavě v brněnské katedrále.

Více informací:
webové stránky
Facebook: Náš společný domov
PDF příloha

Zdroj: Katechetické centrum brněnského biskupství