NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Ve Zlíně budou číst Bibli on-line nocí i dnem

By Publikováno 7. 10. 2020 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Zlín – kostel sv. Filipa a Jakuba Mapa

Již tento víkend 9. a 10. října 2020 proběhne v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně ojedinělá akce s názvem Bible nocí i dnem. Po téměř 24 hodin bude více než 160 lektorů postupně předčítat texty z Nového zákona. Aktivita, kterou pořádá nadační fond Credo s místní farností, se koná při příležitosti závěru Roku Božího slova.

Kromě farníků se do čtení zapojí představitelé místní samosprávy, herci Městského divadla Zlín, ale také zástupci z jiných církví. Celý průběh čtení bude přenášen on-line.

Bible nocí i dnem začne v pátek 9. října v 18.30 hodin slavnostní mší svatou, po které bude následovat čtení nejprve všech čtyř evangelií, Skutků apoštolů a dalších kapitol Nového zákona až po šestý list Efezanům. Aktivitou chtějí organizátoři nabídnout široké veřejnosti příležitost k nerušenému poslechu čtení z Písma svatého, k tichému zamyšlení, ale i k setkání s živým Božím slovem. „Máme velkou radost, že se podařilo pozvat ke čtení tolik lidí, kteří jsou ochotni sloužit,“ uvádí ředitel nadačního fondu Credo Vladimír Švarc s tím, že sám má zkušenost, že když necháme Boha skrze Jeho slovo promlouvat do svých životů, dějí se velké zázraky.

Akce se koná pod záštitou zlínského děkana P. Kamila Obra. Kromě farníků a věřících ze zlínského děkanátu přijali pozvání k četbě např. zástupci místní samosprávy, nebo herci zlínského městského divadla. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci bude velmi omezen počet míst přímo v kostele, ale celý program bude přenášen on-line na youtube Římskokatolické farnosti sv. Filipa a Jakuba Zlín. Slovům Písma tak může naslouchat kdokoliv ze svého domova.

Projekt má počátek v Římě, kde se v roce 2008 při Biskupské synodě o Božím slově konala „Bible dnem i nocí“. V květnu roku 2009 se zrodila česká varianta Bible24 v Uherském Brodě. Jednalo se o 24hodinovou četbu z Nového zákona. Od té doby se podobné akce uskutečnily např. v Praze a v Brně. Čtení Bible v průběhu 24 hodin proběhlo v roce 2014 v rámci olomouckých slavností Paschalia. Náplní bylo čtyřiadvacetihodinové čtení Bible – několik starozákonních spisů. V kapli sv. Jeronýma na radnici probíhá tato akce pravidelně. V návaznosti vznikla např. také Noc žalmů nebo Noc s apoštoly.

Projekt je zaměřen na celou farnost, ale zároveň je otevřen i pro tzv. nevěřící, kteří mohou být Božím slovem také osloveni. Díky on-line přenosu se může zúčastnit kdokoliv. Čtení je doplňováno hudbou.

Více informací najdete na www.bozislovo.credonf.cz

Michaela Straková, nadační fond Credo