NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pamětní den na Velehradě připomněl likvidaci klášterů, papežskou návštěvu i výročí kardinála Špidlíka

By Publikováno 5. 10. 2020 8 října, 2020 Aktuality, Fotogalerie
Naplánovaná událost Aktuality Fotogalerie

K připomínce tří výročí letošního roku – 70 let od Akce K („kláštery“), 30 let od návštěvy sv. Jana Pavla II. a 10 let od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka, SJ – se v sobotu 3. října 2020 sešli věřící na Velehradě.

Setkání ve velehradské poutní bazilice zahájila ve 14.00 mše svatá. Celebroval ji arcibiskup Jan Graubner a ve své promluvě poukázal na mimořádnou zkušenost, kterou s Bohem učinili internovaní řeholníci, první slovanský papež i známý teolog. „Kéž se toto místo, které je v tradici spojeno s počátkem naší evangelizace, stane také místem naší obrody: ať odsud roznášíme do našeho národa sílu proměňující svět, aby se už neopakovaly věci, které si připomínáme, když mluvíme o Akci K, a hledejme naději podle příkladu kardinála Špidlíka a Jana Pavla,“ zmínil.

Po mši svaté následovala modlitba u sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka, SJ, který zemřel 16. dubna 2010 a s Velehradem byl navzdory pozdější emigraci trvale spojen už od mládí. Špidlíkovi spolubratři jezuité zde také na světoznámého českého teologa zavzpomínali. „Kdykoli sem přijel, jeho první kroky vedly do baziliky, do kaple Panny Marie, Matky jednoty,“ upozornil jezuitský provinciál a bývalý velehradský farář P. Petr Přádka, SJ.

Dalším zastavením slavnostního dne se pak stalo nádvoří poutního areálu, kam se celebrující kněží i ostatní věřící průvodem přesunuli. Arcibiskup Graubner zde požehnal pamětní desku připomínající přepadení zdejšího kláštera v noci ze 13. na 14. dubna 1950 – dílo sochaře Otmara Olivy bylo na zeď naproti velehradské bazilice pověšeno již v dubnu, v den 70. výročí události. „Žehnej všem, jimž bude tato deska připomínat osobní odpovědnost za plnění svých povinností,“ zmínil přitom. Pamětní deska mohla být vytvořena díky veřejné finanční sbírce, v níž na umělecký artefakt přispěli jednotlivci, instituce i místní a regionální samosprávy. Umělecké dílo připomíná snahu komunistické vlády o omezení činnosti církví v tehdejším Československu. Cílem diktaturní moci bylo zbavit řeholníky svéprávnosti, označit je za nepřátele socialismu, tedy státu, a zničit nejviditelnější projevy komunitního křesťanství, jimiž byly kláštery. Na Velehradě tato akce postihla vzdělávací a duchovní činnost početné komunity řeholního společenství Tovaryšstva Ježíšova, akce K byla také příčinou uzavření zdejšího jezuitského gymnázia.

A vzpomínkami pokračoval program také u třetího zastavení, kříže připomínajícího návštěvu papeže Jana Pavla II. dne 22. dubna 1990. Arcibiskup Graubner upozornil, že u tohoto kříže také biskupové ČR zasvětili 5. července 1993 celou zemi Kristu rukama Panny Marie a před dvěma lety toto zasvěcení obnovili. Po modlitbě litanií ke sv. Janu Pavlu II. a papežské hymně pak setkání završilo poděkování: tvůrci pamětní desky Otmaru Olivovi a také iniciátorům jejího vzniku ze sdružení Omega Plus, zejména Vladimíru Výletovi.

Fotogalerie (Člověk a Víra)