NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

S docentem Jaroslavem Šebkem o likvidaci řeholního života v ČSR

By Publikováno 1. 10. 2020 Aktuality

V audiopořadu doplněném o svědectví z dobových dokumentů se k likvidaci klášterů v padesátých letech minulého století vrací doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR.

 

Pandemie covid-19 nás v mnohém paralyzovala, na jaře každý pocítil vládní nařízení, jejichž cílem bylo zabránit šíření této nové nemoci. Zavedeny byly roušky, lidé museli zůstat doma, z práce jsme chodili přímo domů, vyřídit jsme si mohli jen nejdůležitější záležitosti a nákupy. Úřady se uzavřely. Mnohé rodiny žily jen na malém prostoru svého bytu a na rodičích spočívala také hlavní tíže výuky. Každý občan tak s větší či menší intenzitou zakusil život s omezením, někteří po nějaký čas nevycházeli ze svých domovů, odkázáni byli na pomoc druhých.

Současnou pandemii sice nelze srovnávat s jinými událostmi a jedná se o zcela rozdílnou mezní situaci, nepochybně však tato zkušenost může v něčem přiblížit, co před 70 lety prožívali řeholnici a řeholnice právě v čase, kdy došlo k neoprávněnému přepadení mužských a později i ženských klášterů na celém území tehdejšího Československa.

Události zosnované komunistickou mocí vešly do povědomí pod krycími názvy „Akce K“ (kláštery) a „Akce Ř“ (řeholnice). V první fázi bylo zrušeno 219 řeholních domů a internováno 2376 řeholníků. O několik měsíců později postihl stejný osud řádové sestry, celkem jich bylo vystěhováno cca 12 tisíc. Zabaven byl movitý i nemovitý majetek, čímž z velké části započala jeho devastace. Nevratné škody byly napáchány jednak v lidské rovině – osudech lidí, jednak v oblasti duchovní, charitativní a kulturně-vzdělávací činnosti řeholníků a řeholnic.

Přibližně hodinový audiopořad připravilo diecézní Centrum pro kulturu Arcibiskupství olomouckého. Dobové materiály byly čerpány z fondu Krajského národního výboru Olomouc uloženého v olomoucké pobočce Zemského archivu.

Pořad je možné si poslechnout zde:

 

Likvidaci klášterů a řeholí připomene právě tuto sobotu také setkání na Velehradě. Po mši svaté začínající ve 14.00 zde papežský nuncius Charles D. Balvo požehná pamětní desku, kterou na památku Akce K a zrušení velehradského jezuitského kláštera odlil sochař Otmar Oliva. (více zde)

Martin Kučera