NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Mystické hlasy šesti staletí. Vychází výbor španělské poezie v překladu biskupa Hrdličky

By Publikováno 29. 9. 2020 Aktuality

„Dotek tvého ticha“ je titul antologie španělské mystické poezie, který nedávno obohatil knižní trh. Českým čtenářům básně zpřístupnil Josef Hrdlička, překladatel a emeritní olomoucký biskup.

„Z očí, které už nevidí,
vytryskly slzy tak černé,
že zapomněly na své poslání
stát se za noci hvězdami.
Bolest bez světla. Dnes duše
se hlouběji potápí do své tmy,
protože život a noc ji nutí
právě teď, pod tíhou prožitého
hroutit se, dolů propadat
do naprosté temnoty.
V noci, již svlečený, s duší,
jež nespatřena prochází
propastmi, aby se sblížila
s Bohem, středem jediným.
Dlouho jsem nenahlédl dovnitř.
Průvodci slepců mezi domy
vodí mne, drží, pak zas pustí.
Toužím žít život plný světla,
být vidoucí, třebaže nevidomý.“

(Manuel Altolaguirre, „Střed duše“, in: Dotek tvého ticha: Výběr ze španělské mystické poezie, přel. J. Hrdlička, Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2020)

Slovo má neobyčejnou sílu proměňovat nitro svého příjemce. Jen ve 20. století máme řadu osobností, které duchovní poezie oslovila natolik, že se jim stala odrazovým můstkem k vlastnímu duchovnímu růstu či byla impulzem k jejich osobní konverzi. Pro samotné autory mystické poezie byla a je nepochybně nástrojem intimního dialogu s Bohem, prostředkem jejich vlastní kontemplace, formou setkávání s Pánovými tajemstvími.

Ve výboru Dotek tvého ticha – který vychází z rozsáhlé publikace Antología de poesía mística española vydané v Barceloně roku 1998 — jsou zařazeny básně třiceti autorů šesti staletí. Texty přebásnil emeritní pomocný biskup olomoucký Josef Hrdlička, známý svými dřívějšími překladatelskými aktivitami ze světové duchovní poezie. Širokou paletu autorů španělské mystické poezie od 15. do 20. století reprezentují františkán a biskup Ambrosio de Montesino, světci sv. Terezie od Ježíše a sv. Jan od Kříže, augustiniánský mnich Fray Luis de Léon, mistr slova zbožňovaný zejména v Madridu Lope de Vega, dále jeden učitel historie, jeden rektor univerzity, jeden nositel Nobelovy ceny za literaturu, jezuita, salesián, lékárník se zkušeností z vězení, kněz, benediktinka, oddaná manželka, profesor španělské gramatiky a další. K hlubšímu pochopení nadčasových textů jsou v závěru publikace nabídnuta krátká seznámení s autory básní, doplněná o rozjímání, která umožní doznít chvíle kontemplace v tichu krásného tvořícího Slova.

Výběr ze španělské mystické poezie Dotek tvého ticha byl vydán péčí olomouckého nakladatelství Refugium Velehrad-Roma. V současné pandemické době nabízená studnice duchovního osvěžení a inspirace povzbudí uměnímilovné čtenáře a může být nejen oslovující pobídkou pro mladé či hledající křesťany, ale i vhodným dárkem, který potěší a obohatí růst osobního duchovního života.

Martin Kučera,
vyšlo v Katolickém týdeníku 40/2020
(na obálce knihy je použit dřevořez Jana Jemelky)