NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

V Horní Bečvě byla zahájena výstava o pronásledovaných kněžích

By Publikováno 22. 9. 2020 Aktuality, Tisková zpráva

V kostele sv. Jana a Pavla na Horní Bečvě byla pod záštitou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera zahájena expozice „A kdo Vás zabije…“. Výstava je poctou místnímu faráři P. Bedřichu Hoffmanovi a jeho spoluvězni a místnímu rodákovi, vojenskému kaplanovi a generálu Metoději Kubáňovi, který roku 1942 zahynul v Dachau. Oba kněží si v koncentračním táboře slíbili, že pokud se vrátí, zrekonstruují chrám v Horní Bečvě. Otci Hoffmanovi se návrat podařil a tento slib také dodržel…

Vernisáž zahájil místní duchovní správce P. Petr Dujka, který poděkoval všem, kteří výstavu připravili. „Jsem rád, že výstava je v kostele, kde P. Hoffman působil, a celý tento chrám zrekonstruoval, vlastně téměř nově celý vystavěl, a tak splnil slib, který si navzájem dali s hornobečvanským rodákem, generálem duchovní služby Metodějem Kubáňem, jenž v koncentračním táboře Dachau zahynul v roce 1942,“ řekl mimo jiné. Vzpomenul také, že výstava končí připomínkou první obětí nastupujícího komunistického režimu, a to vraždou P. Antonína Vysloužila, faráře z Vizovic, která byla spáchána již v prosinci roku 1945.

Starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát hovořil především o otci Bedřichu Hoffmanovi a jeho působení na pozici hornobečvanského starosty. Krátce představil, co vše kněz pro Horní Bečvu udělal, jak se angažoval ve spolkovém životě i v odboji, a proto byl hned na začátku okupace zatčen a uvězněn v Dachau. Zdůraznil také, že výstavu vítá zvláště v dnešní době, kdy dochází k relativizaci některých zásadních hodnot v naší společnosti.

Kurátor výstavy Josef Kořenek představil koncept výstavy, který má jasný cíl: představit kněze z olomoucké arcidiecéze, kteří položili život za naši vlast v době druhé světové války. Seznam zabitých kněží vychází z klíčové knihy kněze Bedřicha Hoffmanna „A kdo Vás zabije…“. Na výstavě jsou ke zhlédnutí také dekrety k vyznamenání „Československý válečný kříže 1939“, které obdrželi věznění katoličtí kněží z Moravy v roce 1947 na Horní Bečvě. Byli to kněží, kteří zahynuli v koncentračních táborech (vyznamenání obdrželi „in memoriam“ zástupci rodiny), byli vězněni nebo působili v odboji. Této významné slavnosti, o níž informovala všechna tehdejší média, se zúčastnili státní a političtí představitelé naší země. Hlavním hostem a světitelem zrekonstruovaného kostela byl kardinál Josef Beran, spoluvězeň otce Metoděje Kubáně a Bedřich Hoffmana.

V expozici je také zajímavé tzv. diorama, zobrazující čtyři nejdůležitější události – masivní zatýkání duchovních při první nacistické akci Albert I., příjezd do koncentračního tábora, pomoc v době epidemie tyfu a osvobození koncentračního tábora Dachau, kdy první kroky příslušníků americké armády a osvobozených vězňů vedly ke společné smírné modlitbě za všechny. Výstava je také doplněna fotografiemi domácího a zahraničního odboje z řad katolických kněží a dalších svědectví o jejich odvaze.

V závěru zahájení expozice hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek především poděkoval, že tato výstava přispěje k pravdivému výkladu našich národních dějin. „Pravda je jen jedna a jsem rád, že si razí cestu i po 75 letech,“ zmínil.

Zahájení expozice se zúčastnil také pan Jaroslav Vašek (nar. 1924), rodák z Prostřední Bečvy, jeden z posledních pamětníků, který se z koncentračního tábora na Valašsko vrátil.

Hudební poctu P. Bedřichu Hoffmanovi a P. Metoději Kubáňovi vzdal místní dechová hudba Horňané, zejména působivá byla v jejich podání část Dvořákovy Novosvětské.

Výstava v kostele sv. Jana a Pavla je k vidění až do 11. října 2020 a přístupná je vždy v úterý a pátek od 15 do 17 hod.

Fotogalerie (F. Křenek)

Video