NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Věřící u sv. Michala děkovali za úrodu

By Publikováno 21. 9. 2020 Fotogalerie

Při mši svaté v neděli 20. září 2020 poděkovali věřící z farnosti sv. Michala v Olomouci za letošní plody naší země – úrodu.

Maminky z farního našeho společenství přinesly ovoce a zeleninu ze svých zahrad, upekly chléb v domácí pekárně a pěkně připravily prostor před obětním stolem i s obilnými klásky a džbánkem vody, který symbolizoval projev naší vděčností Bohu, že vyslyšel naše prosby za déšť, a tak nám dopřál, že jsme byli obdarováni úrodou.

P. Antonín Štefek, farář