NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Doporučení arcibiskupa Graubnera k hygienickým opatřením při zajištění bohoslužeb

By Publikováno 21. 9. 2020 1 října, 2020 Aktuality

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner svými doporučeními pro pořádání bohoslužeb konkretizuje nařízení ministerstva zdravotnictví k hromadným akcím.

Ministerstvo zdravotnictví s účinností ode dne 18. září 2020 od 18.00 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 1000 osob, koná-li se akce převážně ve venkovních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se akce převážně ve vnitřních prostorech staveb;

Z dalšího vyplývá, že:

  • se mohou konat shromáždění, včetně náboženských do 1000 osob venku, do 500 osob uvnitř (s určitými výjimkami). – Bod I/1
  • uvnitř je akce limitována počtem míst k sezení, protože může být max. 10 osob na akci, kteří místo k sezení nemají. – Bod I/2
  • za dodržení nařízení zodpovídá organizátor, tedy duchovní správce.

Proto doporučuji:

  • všude, kde může na bohoslužbu přijít více účastníků, než je míst k sezení, zajistit zvukový přenos bohoslužby do prostoru před kostel a zamezit vstupu těm, kteří by byli přes stanovený počet (sv. přijímaní podávat i ve dveřích kostela).
  • vrátit se k vynechávání pozdravení pokoje a neužívání svěcené vody v kropenkách.
  • dodržovat nařízení o používání roušek (ten, kdo předčítá nebo předzpěvuje, si ji na tu chvíli sundá; ten, kdo podává svaté přijímání, má roušku).
  • dbát na častou hygienu a větrání užívaných prostor, nabízet příchozím dezinfekci (celebrant ji použije před příchodem k oltáři či po lavabo).

+ Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký