NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pamětní den na Velehradě připomene tři výročí

By Publikováno 17. 9. 2020 5 října, 2020 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Naplánovaná událost Aktuality Kalendář hlavní strana
Velehrad Mapa

V sobotu 3. října 2020 budou na Velehradě připomenuty tři výroční události letošního roku – 70 let od Akce K („kláštery“), 30 let od návštěvy sv. Jana Pavla II. a 10 let od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka, SJ. V poutním areálu bude zároveň požehnána pamětní deska k připomínce likvidace zdejší řeholní komunity v rámci zmíněné Akce K, k níž došlo 13. dubna 1950. Součástí pamětního víkendu bude též mše svatá a dvě hudební akce.

Setkání v poutním areálu na Velehradě bude v sobotu 3. října zahájeno ve 14.00 mimořádnou mší svatou. Následovat bude modlitba u sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka, SJ. Po promluvě historika Jaroslava Šebka se účastníci odeberou na Stojanovo nádvoří, kde bude požehnána pamětní deska Akce K vytvořená velehradským sochařem Otmarem Olivou.

Umělecké dílo připomíná snahu komunistické vlády o omezení činnosti církví v tehdejším Československu. Cílem diktaturní moci bylo zbavit řeholníky svéprávnosti, označit je za nepřátele socialismu, tedy státu, a zničit nejviditelnější projevy komunitního křesťanství, jimiž byly kláštery. Na Velehradě tato akce postihla vzdělávací a duchovní činnost početné komunity řeholního společenství Tovaryšstva Ježíšova. Akce K byla příčinou uzavření zdejšího jezuitského gymnázia. Ostatně někteří stále žijící pamětníci této události patří mezi iniciátory instalace esteticky originální desky. Ta mohla být vytvořena díky veřejné finanční sbírce. Na umělecký artefakt přispěli jednotlivci, instituce i místní a regionální samosprávy. Pamětní deska je zavěšena na zdi dnešního internátu církevního gymnázia na Stojanově nádvoří naproti velehradské bazilice. Náhled pamětní desky, jejímž autorem je velehradský sochař Otmar Oliva, je součástí této tiskové zprávy.

Po slavnostním odhalení desky bude u tzv. papežského kříže následovat krátké připomenutí 30. výročí první návštěvy papeže sv. Jana Pavla II. v Československu. Kulturním doplňkem pamětního dne bude od 16.30 koncert souboru Musica Animata, který proběhne ve velehradské bazilice. Slavnostní víkend završí v neděli 4. října kytarový koncert virtuosa Štěpána Raka „Domov můj“, který se od 17.00 uskuteční v barokním Zimním sálu v budově Stojanova gymnázia.

Petr Slinták