NAVRCHOLU.cz

Dominikáni zvou na „Fatimskou první sobotu“

By Publikováno 17. 9. 2020 Aktuality, Kalendář hlavní strana
Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – Neposkvrněného početí Panny Marie Map

Fatimské první soboty v klášterním kostele olomouckých dominikánů nabízejí pravidelná setkávání s Matkou Boží.

Program začíná v 17.00 krátkou katechezí jednoho z bratří dominikánů na růžencové téma, jejímž cílem je prohlubování mariánské úcty skrze modlitbu posvátného růžence, jakož i formace jejího ryzího prožívání. Taková zbožnost je pak jistě zaměřena k růstu v lásce k Synovi, a to i dle slov koncilu: „Kde je Matka Boží uctívána, tam je také Syn lépe poznáván, milován a oslavován“ (Lumen gentium, 6).

Po katechezi následuje v 17.20 společná modlitba posvátného růžence a na ni lze v 18.00 navázat večerní mší svatou.

(op)