NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cyrilometodějská křesťanská akademie nabízí kurzy věnované novodobým dějinám i teologii

By Publikováno 17. 9. 2020 Aktuality, Přednášky

Pro akademický rok 2020/2021 připravila Cyrilometodějská křesťanská akademie v Olomouci „Kurz teologie v praktickém životě“, který má přispět k poznání víry a jejímu naplňování v životě, církvi i ve světě. Na zimní semestr jsou v rámci kurzu připraveny dva cykly přednášek.

Kurz vychází vstříc potřebám poskytnout celoživotní vzdělávaní laikům a zájemcům o křesťanskou nauku v regionu na dostupných místech pro širší generační okruh. Vzdělávání v klubech křesťanské akademie poskytují odborníci formou přístupnou širší laické veřejnosti a má charakter osobnostního rozvoje v prohlubování nauky víry o poznání teologických a příbuzných oborů. Pravidelné celoživotní vzdělávání v křesťanském učení je zaměřené k rozvíjení základních náboženských znalostí a poznání nauky církve reagující na aktuální problémy a témata.

Kurz z oboru církevních dějin: „Katolická církev v přelomových událostech Československa v letech 1918–1989“

Cyklus přednášek poskytuje náhled na pozoruhodný vývoj vztahů církve a státu v historii Československa, který byl od počáteční konfrontace završen vzájemnou spoluprací. Probíhat bude vždy ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 v sídle klubu CMKA na Wurmově 11 a přednášet při něm bude P. ICLic. Jiří Koníček, Th.D. Přihlášku k účasti je třeba zaslat do 8. října poštou na adresu CMKA, z.s., Wurmova 11, 779 00 Olomouc, anebo elektronicky na e-mail mska@mska-akademie.cz.

Přednášky se zaměří například na konfrontaci církve a státu při vzniku Československa a jejich konsolidaci v období první republiky, úlohu a situaci církve při nástupu totalitních mocí od roku 1938 až po konec stalinismu, situaci církve v období Pražského jara 1968 a následné normalizace i její roli v zápase o svobodu a při pádu komunistického režimu a obnově demokracie. (více zde)

Kurz z oboru fundamentální teologie: „Úvod do nauky víry a křesťanského učení, exhortace Christus vivit“

Cyklus přednášek přispívá v celoživotním vzdělávání v křesťanském učení a nauce víry, k společenskému rozhledu, k duchovnímu rozvoji a k inspiraci v současné evangelizaci a dialogu. Přednášet bude P. ThLic. Josef Mikulášek, Ph.D. a kurz se koná každý čtvrtek od 18.30 do 20.00 v sídle CMKA. Přihlášku je třeba odeslat do konce října na výše uvedené kontakty.

Jednotlivé přednášky se zaměří na témata víra a „věda víry“ (teologie), teologie a svatost, Ježíš Kristus v proměnách časů, církev v dějinách, člověk a slavení, liturgie jako „pramen a vrchol“ života i na exhortaci papeže Františka Christus vivit s výkladem jejích klíčových pasáží. (více zde)

Další informace na www.mska-akademie.cz