NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Cenu města Olomouce získala i loňská připomínka arcibiskupa Rudolfa Jana

By Publikováno 16. 9. 2020 Aktuality

Pět nových laureátů se v pátek 11. září 2020 zapsalo do pamětní knihy i do historie Ceny města Olomouce. Za počin roku 2019 byla vybrána loňská oslava jubilea knížete Rudolfa Jana, olomouckého arcibiskupa. Ta přitom získala hned dvě ocenění, vedle města také cenu Olomouckého kraje.

Oceněné i hosty přivítal v Arcibiskupském paláci primátor Mirek Žbánek. „Stojím pod portrétem muže, jehož srdce patřilo Olomouci, stejně jako srdce dnešních laureátů,“ řekl primátor, na nějž z plátna na zdi Slavnostní dvorany shlížel arcibiskup Rudolf Jan. Ocenění si převzali zakladatel projektu Bezbariérová Olomouc Jan Příborský, hudební pedagožka Dagmar Kučerová a trenér Sigmy Petr Uličný. Za zesnulé fotografa Jiřího Fraita a lékaře Vítězslava Kolka to byly manželky a syn.

Oceněn byl i počin roku 2019 v oblasti tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot. Tím byl projekt nazvaný „Rudolf Jan: Muž, jehož srdce bilo pro Olomouc“. Důstojné připomenutí výročí Rudolfa Jana na arcibiskupském stolci vzešlo z iniciativy dvou milovníků historie: Jindřicha Forejta a Josefa Kořenka. „Věřím, že jsme tím inspirovali i další srdce, aby bila pro toto město,“ uvedl při přebírání skleněného 5,5 kilogramů těžkého ocenění Kořenek.

Bijící srdce

V roce 2019 uplynulo 200 let od ustanovení prince, arcivévody a kardinála Rudolfa Jana v pořadí třetím olomouckým knížetem-arcibiskupem, s jehož jménem se Olomoučané i návštěvníci setkávají pokaždé, když projdou známou Rudolfovou alejí. A i když mu v čele zdejší arcidiecéze bylo dopřáno „pouhých“ dvanáct let, ovlivnil její další rozvoj a úspěšné směřování jako málokterý z jeho předchůdců nebo následovníků.

Projekt zahrnoval několik desítek vzdělávacích, kulturních a vzpomínkových akcí, které se konaly v období od 6. ledna 2019 do 7. března 2020, a to jak v samotném městě, tak na dalších památných místech Olomouckého a Zlínského kraje. Akce konané pro připomenutí vskutku renesanční osobnosti olomouckých dějin se setkala s velkým ohlasem u návštěvníků i u domácích a zahraničních médií. O jejich úspěchu rovněž svědčily jubilejní akce konané ve Vídni nebo listopadová návštěva představitele habsbursko-lotrinského rodu v Olomouci.

Při příležitosti dvousetletého jubilea se v katedrále sv. Václava dne 24. března 2019 konala slavnostní bohoslužba, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner, současný následovník Rudolfa Jana na Metodějově stolci. Mezi 200 čestnými hosty byli představitelé státu v čele s předsedou vlády České republiky, zástupci diplomatického sboru, jehož doyen – apoštolský nuncius – byl současně prvním koncelebrantem liturgické slavnosti, dále senátoři, poslanci, europoslanci, hejtmani, starostové, představitelé Armády ČR a univerzitního života.

Od počátku června do konce srpna roku 2019 byla za podpory Výstaviště Flora Olomouc v prostorách historické oranžérie ve Smetanových sadech pro veřejnost připravena výstava představující Rudolfa Jana v různých rolích a z různého úhlu pohledu. Byl zde prezentován jako vysoký hodnostář církve, člen vládnoucí dynastie, zodpovědný správce diecéze a pastýř věřících, současně ale i jako odvážný podnikatel nebo milovník hudby a knih. Jeho blízcí ho rovněž dobře znali jako zdatného glosátora a nadaného karikaturistu. Samotná výstava – stejně jako celý projekt – proběhla pod záštitou čestného výboru, v jehož čele stál arcibiskup Jan Graubner a jehož členy byli také primátor města Olomouce Miroslav Žbánek a hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

„Bylo osobním přáním Rudolfa Jana, aby jeho srdce – do něhož, jak upomíná text pamětní desky v kryptě katedrály sv. Václava – ‚… své věrně za života vkládal‘ – jednou spočinulo na místě, jež miloval, kde se cítil nejlépe, kam se rád vracel, tedy na místě, které se jednoduše označuje ‚domov‘. Pro domov tlouklo srdce kardinála Rudolfa Jana do poslední chvíle, o svůj domov, jeho prosperitu a šťastnější budoucnost se výrazně zasloužil. Proto bylo správné ukázat, že na něho jeho domov ani po dvou stech letech nezapomněl,“ shrnuje Josef Kořenek motivace iniciátorů loňské připomínky Rudolfa Jana a dodává: „Chtěli jsme společně s Jindřichem Forejtem připomenout lidský rozměr neobyčejného příběhu, a možná tak inspirovat i tlukot dalších srdcí pro Olomouc.“

S využitím textů a fotografií na www.cenamesta.cz