NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Pozvánka k poslechu Janova evangelia: Dovolme Božímu slovu, aby nás uzdravovalo!

By Publikováno 15. 9. 2020 Aktuality, Lektoři

Pán Ježíš touží po uzdravení naší duše i těla, a to tehdy i dnes. A zvláště v době celosvětové pandemie. Dovolme mu to v jeho slově.

„Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý… ‚Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky…‘ Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: ‚Jdi se umýt v rybníku Siloe‘ – to slovo znamená ‚Poslaný‘. Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl“ (Jan 9,1.3.6-8).

Aby nás Pán mohl uzdravovat, je potřeba mu naslouchat, poznávat jeho život, jeho skutky, a tak uvěřit: „Nekonám-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže však je konám a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a (konečně) pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci“ (Jan 10,37-38).

Proto se rozhodly Marta Hošťálková z arcidiecézního Centra pro pastoraci nemocných a Martina Pavlíková z Centra pro kulturu uskutečnit audionahrávky Janova evangelia. Všech 21 kapitol je nahráno v interpretaci Martiny Pavlíkové.
Nyní jsou dostupné k poslechu a ke stažení po jednotlivých kapitolách.

Během podzimu se ale chystá ještě jeden krok: dát dohromady evangelium jako celek a umístit ho na elektronický nosič. Tak bude nahrávka k použití ve službě nemocničních kaplanů: pacientům a zdravotníkům, ale i samotným kaplanům a dalším.

Všechny kapitoly jsou připraveny k poslechu zde a na webu www.kulturaslova.cz.

Martina Pavlíková