NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Držme se pravdy a neděsme se, vyzval kardinál Duka při oslavách Sarkandrova jubilea

By Publikováno 14. 9. 2020 18 září, 2020 Aktuality, Fotogalerie, Jan Sarkander

K oslavě trojího jubilea sv. Jana Sarkandra, která musela být z jarních měsíců odložena kvůli epidemii, se lidé v olomoucké katedrále sv. Václava sešli v sobotu 12. září 2020.

Hlavním celebrantem a kazatelem při mši svaté, kdy si věřící připomněli 400 let od Sarkandrovy mučednické smrti (17. března), 160 let od slavnostního vyhlášení jeho blahořečení (6. května) a 25 let jeho od svatořečení (21. května), byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Společně s ním celebrovali také olomoucký arcibiskup Jan Graubner, jeho pomocní biskupové Antonín Basler a Josef Nuzík, emeritní pomocný biskup Josef Hrdlička a třicítka kněží.

Podle kardinála Duky má Jan Sarkander, mučedník z časů konfesních sporů třicetileté války, co říct i nám. „Také dnes se náboženství i slovo Bůh zneužívají, loví se na ně politické hlasy, kdekdo se domnívá, že pravda neexistuje a každý má vlastní pravdu – je to doba ztráty orientace. Svatý Jan se ovšem držel pravdy Kristovy, a za tu také zemřel. Pravda totiž je shoda se skutečností, a ne naše touhy a výmysly,“ zmínil.

Být služebníky této pravdy v lásce, a tak chtít především dobro druhého, je podle něj úkolem všech věřících. „Naším největším bohatstvím a nadějí jste proto vy, ženy a muži církve. Nemusíme se tedy bát ničeho, ani čínské chřipky: buďme rozumní a dodržujme, co máme, ale neděsme se, protože Bůh je silnější,“ uzavřel kardinál Duka své kázání.

A těmto „mužů i ženám církve“ patřil také závěr bohoslužby, při které arcibiskup Jan Graubner s kardinálem Dukou předal ocenění pěti desítkám dobrovolníků z dvacítky různých míst – lidí navržených místním knězem nebo pastorační radou za svou činnost pro farní společenství. Dary si ovšem odnesli také další účastníci: Sarkandrovou medailí byl obdarován historik Karel Kavička, autor objemné sarkandrovské publikace, a farář P. Witold Grzomba ze Sarkandrova rodiště Skoczów zase pro svou farnost obdržel schránu se světcovými ostatky. A medaili sv. Jana Sarkandra na památku letošního jubilea mohli získat také všichni ostatní: nabízela se za dobrovolný příspěvek na opravu kaple stojící v místě světcova mučednictví.

Celá galerie (Dominik Novák / Člověk a Víra)