NAVRCHOLU.cz

U dominikánů se budou 24 hodin modlit růženec, přidat se může každý

By Publikováno 10. 9. 2020 Aktuality, Kalendář hlavní strana
od do
Aktuality Kalendář hlavní strana
Olomouc – dominikáni Map

Nejen v měsíci říjnu, ale zvláště v něm zve Matka Boží, Královna posvátného růžence, každého z nás k této modlitbě. Také proto se ve dnech 6. a 7. října 2020 opět uskuteční 24hodinová modlitba růžence v olomouckém dominikánském kostele.

Pozvání k modlitbě růžence zaznívá v průběhu časů i z úst mnoha světců, biskupů a kněží. Také sv. Jan Pavel II. jednoho dne pozvedl růženec se slovy: „Toto je největší lék. Modlete se, modlete se a více se neptejte. Všechno ostatní svěřte Matce Boží.“ A tak i letos, v předvečer svátku Panny Marie Růžencové, chceme čtyřiadvacetihodinovou modlitbou posvátného růžence Pána chválit, jemu děkovat a jemu rukama Panny Marie vše svěřit. A k aktivnímu zapojení zveme i vás: přijměte pozvání k účasti na této modlitbě a připojte se k nám, ať už jste z jakékoliv farnosti kterékoliv diecéze.

Modlitba bude zahájena v úterý 6. října 2020 v 18.00 mší svatou v klášterním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci na ulici Slovenská 14 (u dominikánů) a slavnostně zakončena ve středu 7. října mší svatou v den svátku Panny Marie Růžencové.

Pro ty z vás, kdo například ze zdravotních důvodů nemůžete být fyzicky přítomni, nabízíme možnost zůstat s námi spojeni duchovně. V případě této formy účasti se k nám svou modlitbou v některou hodinu připojte. Více informací na ruzenec24.op.cz.

Zdroj: op.cz