NAVRCHOLU.cz
Skip to main content

Studenti Arcibiskupského gymnázia začali nový školní rok

By Publikováno 8. 9. 2020 Aktuality, Školy

Po téměř půlroční odmlce se žáci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG) vrátili opět do svých lavic. V úterý 1. září 2020 zahájili nový školní rok společnou mší svatou v kostele sv. Mořice.

Slavnostní bohoslužbu celebroval biskup Antonín Basler a koncelebrovali školní kaplan P. Petr Káňa, probošt kroměřížské kapituly P. Josef Lambor a absolvent AG P. Ondřej Talaš. Hudební doprovod během mše svaté zajistila schola AG.

V úvodu byl představen nový jáhen Filip Hochman a nový pracovník pastoračního centra Martin Kaluža.

Otec biskup se ve své homilii zamýšlel nad texty čtení a evangelia, které podle jeho slov vhodně korespondovaly se začínajícím školním rokem. Ujistil všechny studenty a zaměstnance svou modlitbou a popřál všem přítomných dary Ducha Svatého a stálou Boží pomoc do nastávajícího období.

V závěru ředitel školy Jan Košárek poděkoval především olomouckému arcibiskupství za finanční příspěvek ve výši 33 milionu korun, který byl využit na rekonstrukci další části interiéru školy, dále stavebním a odborným firmám, které se podílely na realizaci tohoto velkého díla a také pracovníkům technického úseku, kteří permanentně zajišťovali dozor a spolupráci s řemeslníky.

Po mši svaté otec biskup požehnal nově zrekonstruované prostory na AG. Studenti je naplno využijí až druhý zářijový týden, poté, co se vrátí ze seznamovacího tábora a dalších pobytů v blízkém okolí. Poprvé do školních lavic AG usedne 126 žáků 1. ročníku a primy.

Marie Kvapilíková, AG

Fotogalerie (Iva Bekárková)